Choroby oka

Najčastejšie poruchy a choroby očí.

Choroby oka a očné vady

Niektoré refrakčné chyby oka a ochorenia očí sa zvyknú prejavovať v detskom veku, iné sú skôr doménou seniorov. Niektoré sú viditeľné najmä v rozvinutých krajinách, následkom iných slepnú ľudia v zaostalejších častiach sveta, s obmedzeným prístupom k potrebnej lekárskej starostlivosti. Je potrebné rozlišovať refrakčné chyby - očné vady a očné choroby – ochorenia očí.

Refrakčné chyby oka

Refrakčné chyby oka sú najčastejším dôvodom poruchy zraku. K vzniku refrakčnej chyby dochádza ak sa paralelné lúče dopadajúce do oka po lome zbiehajú mimo sietnicu. Na korekciu refrakčných chýb sa používajú korekčné pomôcky – dioptrické okuliare a kontaktné šošovky alebo sa chyba odstráni niektorou z metód laserovej operácie. Vybranými laserovými operáciami očí je možné odstrániť aj všetky refrakčné chyby oka jedným zákrokom.

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť

(myopia)

Krátkozrakosť je najčastejšou refrakčnou chybou oka a prejavuje sa neostrým videním predmetov vo vzdialenosti 5 a viac metrov. Rozmazaný obraz vzniká následkom lomu svetelných lúčov pred sietnicou. 

Myopiou trpí na Slovensku približne 20 % dospelých ľudí, pričom vyvíjať sa začína najčastejšie už u detí na základnej škole a najvýraznejšie sa zhoršuje počas dospievania. Krátkozrakosť sa v najväčšej miere vyskytuje v rozvinutých krajinách. Okrem dedičnosti sa tak na jej vzniku podieľa významne aj životný štýl – častá a dlhotrvajúca práca s mobilnými zariadeniami, s počítačmi, nedostatok pohybu a pobytu v prírode.

Viac informácií o Krátkozrakosti
Ďalekozrakosť

Ďalekozrakosť

(hypermetropia/hyperopia)

Z-Lasik Z 3D je zdokonalenou verziou metódy Z-Lasik. Pri refrakčnom zákroku sa postupuje rovnako avšak s technickým vylepšením. Novodobý femtosekundový laser umožňuje ešte presnejšie nastavenie uhla a očná korekcia prebieha v trojdimenzionálnom režime namiesto dvojdimenzionálneho, ako je tomu pri metóde Z-Lasik. Inovatívna technológia umožňuje maximálnu bezpečnosť a operáciu oka, ktorej výsledok je viditeľný okamžite. 

Metóda Z-Lasik Z 3D je považovaná za najjemnejšiu, najrýchlejšiu a najpresnejšiu femtolaserovú operáciu súčasnosti určenú na korekciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu.

Viac informácií o ĎALEKOZRAKOSTI
Astigmatizmus

Astigmatizmus

 

Na rozdiel od krátkozrakosti či ďalekozrakosti je príčinou astigmatizmu nerovnomerné zakrivenie rohovky následkom čoho sa svetelné lúče lomia na miestach s odlišným zakrivením inak. Astigmatici tak vidia časť obrazu rozmazane či zahmlene. 

Na korekciu sa používajú okuliare a kontaktné šošovky s tórickými šošovkami, ktoré obsahujú takzvané cylindre pre lámanie svetla. Jediným spôsobom ako sa natrvalo zbaviť astigmatizmu je, podobne ako v prípade krátkozrakosti a ďalekozrakosti, laserová operácia očí.

Viac informácií o ASTIGMATIZME
Presbyopia

Presbyopia

vetchozrakosť

Presbyopia je očná vada, ktorá postihne každého človeka, najčastejšie medzi 40. – 45. rokom života. Väčšinou sa skôr prejaví u ďalekozrakých ľudí a ľudí, ktorých refrakčné chyby oka doteraz netrápili, o niečo neskôr u krátkozrakých. Je možné ju zaradiť medzi vekom podmienené očné vady, nakoľko súvisí s prirodzeným opotrebovaním očí, konkrétne očnej šošovky. Tá vekom stráca schopnosť akomodácie, čo sa prejavuje neschopnosťou zaostriť na veľmi blízke predmety. Správu na mobilnom telefóne alebo text v knihe bez korekčnej pomôcky – okuliarov na čítanie, nedokáže presbyotik prečítať. Vetchozrakosť je známa tiež pod ľudovým názvom syndróm krátkych rúk, nakoľko na zaostrenie potrebujeme predmet dať čo najďalej od očí a nestačí nám na to ani dĺžka ruky.

Trvalé odstránenie presbyopie je možné operáciou, pri ktorej sa do oka voperuje umelá šošovka. Novou šošovkou je možné odstrániť aj ďalšie refrakčné chyby a zároveň pôsobí aj ako prevencia pred vznikom katarakty.

Viac informácií o presbyopii

Najčastejšie ochorenia oka a zraku

Medzi najčastejšie choroby oka možno zaradiť šedý zákal, syndróm suchého oka, zelený zákal, vekom podmienenú makulárnu degeneráciu, keratokonus, tupozrakosť, rôzne ochorenia sietnice či zápaly očí.

Šedý zákal (katarakta)

Šedý zákal - katarakta vzniká vo väčšine prípadov ako následok prirodzeného starnutia očnej šošovky. Výrazný  stupeň jej zakalenia sa objavuje u každého druhého človeka vo veku nad 65 rokov a až u približne 70 % ľudí vo veku nad 75 rokov. Prejavuje sa zakalením šošovky a dovtedy priehľadná šošovka nadobúda sivastý odtieň. 

Odstrániť šedý zákal je možné len chirurgicky, výmenou zakalenej šošovky za novú. Existuje niekoľko metód operácie katarakty, pričom niektoré z nich sú hradené zdravotnou poisťovňou. Operácia šedého (sivého) zákalu je u nás úplne bežným operačným zákrokom a patrí medzi najbezpečnejšie operácie vôbec.

Viac informácií šedom zákale

Zelený zákal (glaukóm)

Zelený zákal je po katarakte vo svete druhým najčastejším očným ochorením spôsobujúcim trvalú slepotu. Jeho zákernosť tkvie najmä v tom, že sa roky môže vyvíjať bez príznakov a bez toho, aby pacienta akokoľvek obmedzoval. Ten tak netuší, že sa v ňom vyvíja očné ochorenie, ktoré mu môže vziať zrak. Pravidelné očné prehliadky, najmä u ľudí nad 40 rokov, sú najlepšou prevenciou pred neskorými štádiami glaukómu. 

MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH hlavný očný lekár siete iClinic definuje zelený zákal ako: „súhrnné označenie pre choroby oka, ktoré majú za následok poškodzovanie zrakového nervu prenášajúceho obrazové informácie z očí do mozgu.“

Presnú príčinu vzniku glaukómu sa doteraz nepodarilo objaviť, za najväčšie riziko sa považuje vysoký vnútroočný tlak. Zelený zákal nie je možné úplne vyliečiť, lekári dokážu len zastaviť jeho vývoj. Liečba je tým náročnejšia, čím neskoršie sa glaukóm podarí diagnostikovať.

Viac informácií o zelenom zákale

Vekom podmienená
makulárna degenerácia (VPMD)

VPMD je ochorením makuly – strednej časti sietnice. Práve tá je miestom najostrejšieho videnia a jej poškodením dochádza k strate centrálneho videnia. Prejavovať sa môže rozmazaným videním, zhoršeným videním v tme, výpadkami zraku, zakriveným obrazom, výskytom tmavých škvŕn pred očami či horšou farebnou citlivosťou. 

Aj v tomto prípade platí, že najúčinnejšou prevenciou sú pravidelné očné prehliadky, nakoľko makulárna degenerácia sa môže aj roky vyvíjať bez príznakov a zároveň toto očné ochorenie nie je možné vyliečiť, len zastabilizovať.

Viac informácií o makulárnej degenerácii

Keratokonus

Keratokonus je vrodené ochorenie rohovky, pri ktorom dochádza k jej postupnému stenčovaniu a vyklenutiu do kužeľovitého tvaru. Patrí medzi ochorenia oka, ktoré sa v prvých štádiách môžu vyvíjať bez viditeľných či pocitových príznakov. 

Prvé príznaky v podobe zhoršeného videnia sa môžu prejavovať v období dospievania. Keratokonus sa môže prejavovať tiež nárastom krátkozrakosti a astigmatizmu, zdvojeným a tieňovaným videním, problémami pri šoférovaní či čítaní aj svetloplachosťou.

Viac informácií o kerAtokonuse

Tupozrakosť (amblyopia)

Tupozrakosť patrí medzi funkčné ochorenia zraku a postihuje najmä deti - na Slovensku ňou trpia približne 2-3 % detí. Podstatou vady je, že mozog vyhodnocuje obrazy z oboch očí a v prípade, že je obraz z jedného oka slabší, mozog ho vyradí, pretože ho považuje za nesprávny. Zjednodušene je možné povedať, že danému oku sa „chce pracovať“ stále menej kvôli čomu je pre toto očné ochorenie známy aj výraz syndróm lenivého oka. Mozog obrazy z oka čoraz častejšie ignoruje, až ho „vypne“ úplne. Postihnuté oko sa tak vyvíja nedostatočne, čo je práve v detskom veku veľmi nebezpečné.

Viac informácií o zelenom zákale

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka patrí medzi najčastejšie očné ochorenia. Býva tiež považovaný za chorobu tretieho tisícročia. Čoraz častejšie za jeho vznikom stojí dlhá práca s počítačom, ktorá je typická najmä pre rozvinuté krajiny. Suché oko vzniká ako následok nedostatočnej tvorby sĺz a/alebo ich zlej kvality. Len zriedkakedy môže byť príčinou nevratnej slepoty, vo veľkej väčšine ovplyvňuje len kvalitu života.

Viac informácií o syndróme suchého oka

Ochorenia sietnice

Sietnica je veľmi dôležitou časťou oka. Zachytáva obraz prenikajúci do oka a zrakovým nervom ho posiela do mozgu. Viaceré ochorenia sietnice sa môžu vyvíjať aj b ez príznakov a odhaliť ich v ranom štádiu dokáže len očná prehliadka. Medzi najčastejšie ochorenia sietnice patria odlúpenie sietnice, cievne oklúzie, diabetická retinopatia či vyššie spomínaná vekom podmienená makulárna degenerácia.

Viac informácií o ochoreniach sietnice

Zápaly oka

Príčinou zahmleného alebo neostrého videnia môže byť aj zápal oka. Ten spôsobujú baktérie a vírusy, ktoré sa do oka dostanú napríklad prostredníctvom špinavých rúk. Medzi rizikové skupiny patria najmä deti a alergici, zápaly oka však môžu vzniknúť u každého, napríklad ako  následok poranenia oka.

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri