Tupozrakosť

Funkčná chyba zraku, ktorá sa prejavuje zníženou zrakovou ostrosťou.

Tupozrakosť

Čo je tupozrakosť

Tupozrakosť alebo amblyopia, ľudovo tiež syndróm lenivého oka, je očná chyba, resp. funkčná chyba zraku, ktorá sa prejavuje zníženou zrakovou ostrosťou jedného alebo aj oboch očí.  Napriek tomu, že je oko zdravé, pacient naň nevidí. 
 
Hlavný očný lekár siete iClinic MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH hovorí, že: „Obrazy z oboch očí sa v mozgu spájajú, ak je však obraz z jedného oka slabší, mozog ho vyhodnotí ako nesprávny a vyradí ho, aby nedochádzalo k rušivému dvojitému videniu. Mozog postupne impulzy z tupozrakého oka ignoruje, až oko prestane úplne používať. Dôsledkom je výrazné zníženie videnia na slabšie oko a strata priestorového videnia pri pozeraní oboma očami.“ 
 
Tupozrakosť je spravidla problémom malých detí. Na Slovensku ňou trpí približne každé 35. – 40. dieťa, môže sa však vyskytnúť aj u dospelého. 
 

Príčiny tupozrakosti

Čokoľvek, čo rozmazáva videnie dieťaťa alebo spôsobuje prekríženie alebo vybočenie očí, môže mať za následok lenivé oko - tupozrakosť. Príčinou môže byť škúlenie, nekorigovaná dioptrická chyba v detstve, vrodený šedý zákal a niektoré ďalšie ochorenia oka.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku patria:

  • škúlenie
  • nekorigovaná dioptrická chyba 
  • vrodený šedý zákal
  • pokles horného očného viečka

Tupozrakosť príznaky

Tupozrakosť nie je, napríklad na rozdiel od škúlenia, voľným okom viditeľná. Existuje viacero prejavov, ktoré dokážete na dieťati spozorovať, môže sa však vyvíjať aj bezpríznakovo. Ak sa v rodine vyskytuje tupozrakosť, prípadne škúlenie či vysoká refrakčná chyba, odporúčame už v druhom roku života dieťaťa absolvovať očnú prehliadku. Inak by mali deti preventívne prehliadky podstúpiť v 3., 6. a 9. roku života.

Medzi najčastejšie prejavy tupozrakosti možno zaradiť: 

  • strata hĺbkového videnia
  • strata priestorovej orientácie
  • privieranie jedného alebo oboch očí
  • žmúrenie 
  • časté nakláňanie hlavy

tupozrakosť očí


Ako sa lieči tupozrakosť

Tupozrakosť sa u detí vyvíja od narodenia do približne siedmeho roku života. V prípade včasnej diagnostiky je možné ju vyriešiť, naopak, v prípade neliečenia hrozia dieťaťu doživotné očné problémy. Po 9. roku života je vývoj zrakového systému a jeho mozgového centra dokončený a ďalej neovplyvniteľný. Z tohto dôvodu sú preventívne prehliadky veľmi dôležité, v dospelosti je totiž tupozrakosť prakticky neodstrániteľná. 

Liečba tupozrakosti je v rukách pedooftalmológa, pričom najpodstatnejšie obdobie je do 6. roku života dieťaťa. 

Spôsob liečby závisí od vyvolávajúcej príčiny:

Korekčné pomôcky

Ak ide o dioptrickú vadu, pomôžu okuliare či kontaktné šošovky s príslušnými dioptriami.

Operácia tupozrakosti

Ak je príčinou tupozrakosti šedý zákal, výrazné škúlenie či iná očná chyba, často sa indikuje jej odstránenie chirurgickým zákrokom.

Pracujúce tupozraké oko 

Postihnuté oko je nutné prinútiť pracovať a naučiť mozog, aby začal vnemy z oka opäť registrovať. Kvôli tomu sa na zdravé oko dočasne aplikuje oklúzor (napr. náplasť), ktorý ho zakrýva a tým núti mozog, aby prijímal obraz zo slabšieho oka - pleoptická liečba.

Cviky na tupozrakosť 

Súčasťou liečby môžu byť aj tzv. ortoptické cvičenia, ktoré učia a udržujú okohybné svaly pracovať vo vzájomnej koordinácii. Môžu sa vykonávať u lekára (ortoptická sestra), ale aj doma v podobe rôznych hier.
 
Pri tupozrakosti je liečba dlhodobý proces, ktorý vyžaduje úzku spoluprácu medzi rodičmi a lekárom.


Máte záujem o konzultáciu alebo vyšetrenie?

Objednajte sa ešte dnes
Kontakt

Objednajte sa bezplatne na konzultáciu

BRATISLAVA
+421 918 997 473
(objednávky na predoperačné vyšetrenia)

+421 911 546 064
(pooperačné kontroly a ambulancia)

BANSKÁ BYSTRICA
+421 917 915 380

KOŠICE
+421 911 364 429
Online objednávka

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri