Ochorenie sietnice

Nebezpečné očné ochorenia, z ktorých viaceré môžu spôsobiť nezvratnú slepotu.

Ochorenie sietnice

Sietnica je tenká a priehľadná membrána nachádzajúca sa vo vnútri očnej gule. Je jednou z najdôležitejších častí oka. Jej úlohou je zachytávať obraz prenikajúci do oka a zrakovým nervom ho posielať do mozgu. Na prednej strane sietnice sú umiestnené pigmentové bunky, na zadnej strane svetlocitlivé bunky – tyčinky a čapíky. Centrálnu časť sietnice tvorí tzv. makula alebo žltá škvrna, ktorá je miestom najostrejšieho videnia. Pre dobré videnie je tak zdravá sietnica nevyhnutnosťou.


Hlavný očný lekár siete iClinic, MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH upozorňuje, že pri ochoreniach sietnice sú preventívne prehliadky dôležitou prevenciou: „Ochorenia sietnice sú totiž nebezpečné aj tým, že sa často vyvíjajú bez príznakov a po ich diagnostikovaní už nie je možné ochorenie úplne vyliečiť, len ho zastabilizovať alebo spomaliť jeho priebeh. MUDr. Ján Ahlers, MBA, MPH dodáva, že: „pri vyšetreniach sietnice sa používa špeciálny prístroj OCT – optická koherentná tomografia.“ V rámci prevencie tiež nepodceňujte ochranu zraku pri manuálnych činnostach. Medzi najčastejšie príčiny ochorenia sietnice patria aj úrazy.

Medzi najčastejšie ochorenia sietnice patria:
 

 • odlúpenie sietnice
 • vekom podmienená degenerácia makuly
 • cievne oklúzie
 • diabetická retinopatia

 

Odlúpenie sietnice

Odlúpenie sietnice je veľmi závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k oddeleniu sietnice od cievnatky - na cievy bohatej vrstvy oka medzi sietnicou a bielkom. Takto poškodená sietnica môže viesť až k úplnej slepote.


Odlupovanie sietnice: prejavy a príčiny

Najčastejšími príčinami odlupovania sietnice sú:
 

 • úraz oka
 • nádor
 • zápalové ochorenie


Medzi rizikové faktory vzniku patrí aj mužské pohlavie, glaukóm, krátkozrakosť, či periférne sietnicové degenerácie. Odlúpenie sietnice však môže vzniknúť aj bez zjavnej príčiny.

Hlavnými príznakmi sú strata videnia v časti alebo celom zornom poli, často až na úroveň praktickej slepoty na postihnutom oku. Typickými prejavmi odlúpenej sietnice sú tiež záblesky či mušky pred okom. V prípade, že na sebe pozorujete príznaky ochorenia sietnice, neváhajte vyhľadať lekársku pomoc.


Liečba odlúpenej sietnice

Základom úspešnej liečby odlúpenej sietnice je chirurgický zákrok, pri ktorom dôjde k znovupriloženiu sietnice. Zákrok je nutné vykonať čo najskôr po diagnostikovaní odlúpenia sietnice.

Postup operácie je závislý od toho, o aký typ  odlúčenia sietnice sa jedná. Rozlišujeme 3 druhy zákrokov, používa sa aj ich kombinácia:
 

 1. Cielená laserová fotokoagulácia sietnice
 2. Vonkajšia operácia  - založenie tzv. cerklážneho krúžku, eventuálne našitie plomby
 3. Vnútroočná operácia - tzv. pars plana vitrektómia.
   

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Makulárna degenerácia je ochorenie makuly – strednej časti sietnice, známej tiež ako žltá škvrna. Jedná sa o viacfaktorové ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnej deštrukcii buniek sietnice. V najhoršom prípade môže byť VPDM príčinou nevratnej slepoty.

Rozlišujeme dve formy makulárnej degenerácie – suchú a vlhkú. Pri suchej, ktorou trpí až 90 % pacientov s VPDM, dochádza k strate fotoreceptorov nachádzajúcich sa na sietnici. Nebezpečnejšia vlhká forma sa vyznačuje patologickým prerastaním cievnych vlásočníc pod alebo nad pigmentový epitel sietnice.

Prejavy a príčiny vekom podmienenej degenerácie makuly

Medzi najčastejšie príčiny vzniku VPDM patria:

 • vek
 • genetika
 • rasa – najvyššie riziko vzniku je u ľudí kaukazskej rasy
 • fajčenie
 • zlá životospráva – najmä nedostatočný príjem antioxidantov, ktoré sú zodpovedné za ničenie voľných radikálov
 • slnečné žiarenie
 • celkové ochorenia ako cukrovka, hypertenzia či obezita

Suchá forma VPDM sa prejavuje zhoršeným videním v tme, zhoršenou schopnosťou zaostrovať, rozmazaným videním či zníženou vizuálnou jasnosťou v strede zorného poľa. 

Vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly býva príčinou čiastočnej alebo úplnej straty zraku. Prejavuje sa zníženou schopnosťou čítať a rozoznávať tváre či skresľovaním videnia rovných čiar, ktoré pacient vníma ako ohnuté.


Liečba VPDM

Na suchú formu VPDM zatiaľ neexistuje liečba, ktorou by ju bolo možné úplne vyliečiť. Odporúčajú sa doplnky výživy s obsahom antioxidantov, omega – mastnými kyselinami či betakaroténu, ktorými je možné zbaviť sa niektorých jej príznakov.

Vlhkú formu VPMD lekári liečia podávaním liekov na zníženie tvorby ciev. Ide o takmer bezbolestný ambulantný zákrok, počas ktorého sa účinné látky aplikujú injekciami priamo do oka.


Cievne oklúzie

Podľa MUDr. Iva Ďurkoviča, MPH, hlavného očného lekára siete iClinic, je cievnu oklúziu možno definovať ako „dočasné alebo trvalé uzavretie sietnicovej tepny a/alebo žily, pričom sietnicová žila vedie okysličenú krv k sietnici oka, sietnicová žila vedie odkysličenú krv zo sietnice. Cievne oklúzie sú tak následkom porúch cievneho prietoku v cievach sietnice.“ 


Príznaky cievnych oklúzií a príčiny ich vzniku

Príčinou vzniku arteriálnych cievnych oklúzií je upchatie tepny (artérie) embolom - aterosklerotickým úlomkom. Tieto úlomky sa uvoľňujú z väčších ciev v tele postihnutých aterosklerózou a prostredníctvom krvného obehu sa dostávajú do najtenších ciev, ktoré sa nachádzajú napríklad v mozgu či sietnici. Následkom upchatia tepien sa k bunkám nedostáva potrebné množstvo kyslíka a bunky sietnice odumierajú. Prejavom arteriálnej oklúzie je náhla strata videnia, avšak môže spôsobiť aj nevratné poškodenie zraku.

Príčinou vzniku venóznych oklúzií je zúženie alebo úplné upchanie vény v sietnici oka. Nakoľko dochádza k poruche odtoku krvi zo sietnice do krvného obehu, v sietnici sa hromadí krv a dochádza k presakovaniu tekutiny a tvorbe opuchu či malých infarktov. Prejavom venóznej oklúzie je zahmlené videnie, pričom môže dochádzať k postupnej strate centrálneho videnia.


Ako sa zbaviť cievnych oklúzií

Účinná metóda, ktorou by bolo možné vyliečiť zrak poškodený arteriálnou oklúziou zatiaľ neexistuje. Zlepšenie videnia je možné len pri neúplných embóliách. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležitá prevencia v podobe pravidelných prehliadok.

Liečba venóznych oklúzií prebieha štandardne dvomi spôsobmi - laserovou koaguláciou sietnice alebo podávaním intravitreálnych injekcií do sklovca oka. V niektorých prípadoch sa používa aj kombinácia oboch spôsobov. Doplnkovou liečbou môže byť tiež hemodilúcia, ktorej podstatou je riedenie krvi opakovanými infúziami.


Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je ochorenie pridružené k cukrovke. Ide o veľmi nebezpečné ochorenie často vedúce až k slepote. Príznaky sa často objavia, až keď už priamo ohrozujú zrak pacienta.


Diabetická retinopatia: prejavy a príčiny

Príčinou vzniku diabetickej retinopatie je zvýšené množstvo glukózy v krvi, ktorá prostredníctvom následných zmien krvného toku a na stenách ciev upcháva a poškodzuje jemné cievy sietnice. Následkom toho dochádza ku krvácaniu do sietnice, k nedokrveniu a opuchom jej častí a k vzniku uzáverov drobných ciev.


Ako sa zbaviť diabetickej retinopatie

Pri diabetickej retinopatii je veľmi dôležitá prevencia a pravidelné lekárske prehliadky a to najmä u pacientov s cukrovkou. Mali by ju absolvovať minimálne raz do roka. Diabetická retinopatia má niekoľko stupňov. Podľa toho je indikovaná aj liečba, ktorej cieľom je spomalenie až stabilizácia ochorenia a zlepšenie videnia pacienta.

Metódy liečby diabetickej retinopatie:

 • Laserová koagulácia sietnice
 • Pars plana vitrektómia - v pokročilých prípadoch
 • Antirastové faktory (anti-VEGF)


Priebeh liečby diabetickej retinopatie antirastovými faktormi

Liečba prebieha za pomoci látok bevacizumab, ranibizumab, aflibercept.  Ide o antirastové faktory, ktorých aplikovanie do sklovca oka má za následok obmedzenie rastu ciev v sietnici, odstránenie presakovania a tým zníženie krvácania a zmenšenie opuchov.

 1. Oko sa znecitlivie anestetickými očnými kvapkami.
 2. Do oka sa veľmi tenkou injekciou aplikuje 0,1 ml látky.
 3. Na dosiahnutie optimálneho účinku proces opakujeme zväčša trikrát v odstupe šiestich týždňov. Pri pokročilých formách ochorenia je možné aplikáciu injekcii po čase opakovať.
 4. Po aplikovaní injekcie pacient odchádza domov a o mesiac absolvuje kontrolné vyšetrenie.
 5. Výsledky v podobe zmenšenia opuchu sa objavia už týždeň po zákroku.

Máte záujem o konzultáciu alebo vyšetrenie?

Objednajte sa ešte dnes
Kontakt

Objednajte sa bezplatne na konzultáciu

BRATISLAVA
+421 918 997 473
(objednávky na predoperačné vyšetrenia)

+421 911 546 064
(pooperačné kontroly a ambulancia)

BANSKÁ BYSTRICA
+421 917 915 380

KOŠICE
+421 911 364 429
Online objednávka

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri