Facebook

Podmienkou účasti v našej SÚŤAŽI je zaslanie Vášho platného e-mailu a lajknutie našej facebook stránky. Odoslaním emailu súhlasím so spracovaním osobných udajov.


Vaša správa bola odoslaná

Ďakujeme za výber našej očnej kliniky iClinic. Vašu správu sme obdržali a budeme Vás kontaktovať čo najskôr. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky.

BRATISLAVA
0800107777, alebo +421 918 997 473

OBVODNÁ OČNÁ AMBULANCIA Bratislava
0800 666 666 alebo +421 911 546 064

BANSKÁ BYSTRICA
0800 10 4444, alebo +421 917 915 380


Váš tím iClinic.

 

Vaša správa bola odoslaná
Iclinic - Očná klinika Banská BystricaIclinic - Očná klinika Banská BystricaMenu

Často kladené otázky

Často kladené otázky

kontakt

Často kladené otázky

Ako prebieha platba?
Platiť môžete bankovým prevodom, kreditnou kartou aj v hotovosti. Platí sa pred operáciou.

Ktorá metóda je najlepšia a ktorá najbezpečnejšia?
Z hľadiska výsledku 6 mesiacov po operácii sú všetky metódy rovnocenné! Najvážnejšie komplikácie sa môžu vyskytnúť pri metóde LASIK. Povrchové ablácie (PRK, LASEK, EPI-LASIK) majú minimálne riziká počas operácie.

Kedy môžem po operácii začať cvičiť?
Prakticky hneď ako to oči dovolia, spravidla po vybratí kontaktných šošoviek. Vyhýbať sa treba šúchaniu očí a kontaktu s rohovkou.

Dá sa operovať aj astigmatizmus a plusové dioptrie?
Áno samozrejme, nový laser je certifikovaný aj na astigmatizmus do +/-6dioptrií a hypermetropiu /ďalekozrakosť/ do +6 dioptrií. Dosahuje lepšie výsledky než lasery staršej generácie vďaka možnosti individuálne korigovať aj tzv. uhol Kappa, ktorý je výrazný práve u ďalekozrakých ľudí.

Bude to bolieť?
Operácia nebolí, oči sú znecitlivené kvapkami. Bolestivosť po operácii je individuálna, závisí od operačnej metódy. Dôležité je, že s našim novým laserom je povrch oka po operácii jemnejšie „opracovaný“, hladší a preto je hojenie rýchlejšie a menej nepríjemné aj u PRK či LASEKu.

Čo ak pohnem okom?
Poloha oka je počas celej operácie niekoľko 100 x za sekundu sledovaná špeciálnym systémom Eye tracking a preto je aj pri pohybe oka laserový zásah umiestnený na správne miesto. Pri veľkých pohyboch laser automaticky zastane a pokračuje až po uvedení oka do správne pozície.

Za koľko dní môžem začať normálne pracovať?
Bezprostredná rekonvalescencia trvá približne 5 dni. Ustálenie konečnej zrakovej ostrosti nastáva spravidla v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov v závislosti od výšky korigovaných dioptrií.

Dajú sa operovať obe oči naraz? Ako dlho trvá operácia?
Štandardne operujeme obe oči naraz. Operácia priemerne krátkozrakého oka (-4D) trvá asi 10 sekúnd.

Ako dlho sa čaká na operáciu?
Čakacie lehoty prakticky nemáme, operujeme každý týždeň, časovým limitom je potreba vysadiť kontaktné šošovky ideálne aspoň 2 týždne pred operáciou. Vstupné vyšetrenie a samotná operácia sa dajú urobiť naraz v jeden deň.

Aké sú riziká a komplikácie?
Operácia excimerovým laserom je tak ako každý zdravotnícky výkon spojená s určitým rizikom a možnými komplikáciami ako sú: pocit suchého oka, zápal v pooperačnom období, kolísavá zraková ostrosť v pooperačnom období, znížená zraková ostrosť v noci, znovu pribudnutie dioptrií po určitom čase a podobne. V zásade platí, čím lepší laserový systém a skúsenejší operatér, tým menšie riziko komplikácií.

Dajú sa oči reoperovať a je reoperácia v prípade návratu dioptrií spoplatnená?
Áno dajú, aj opakovane, u pacientov operovaných v minulosti v centrách iClinic je táto operácia bezplatná.

Čo je Z-LASIK?
Z-LASIK Crystal plus (Lasik: Laser assisted in-situ keratomelusis) je najdokonalejšia metóda laserovej refrakčnej chirurgie dostupná v súčasnosti, ktorá koriguje krátkozrakosť, astigmatizmus a ďalekozrakosť pomocou femotsekundového laseru novej generácie a excimerového laseru.

Je to dvojfázová procedúra. V prvej fáze femtosekundový laser vytvorí 0,1mm tenkú vrstvu rohovky, ktorá sa odklopí nabok, čím sa ušetrí najcitlivejšia povrchová vrstva rohovky. Femtosekundový laser FEMTO LDV Crystal line švajčiarského výrobcu Ziemer predstavuje novú generáciu femtosekundového laseru, ktorý je 10 až 100x rýchlejší a jemnejší ako ostatné existujúce systémy a nemá preto žiadne vedľajšie nežiaduce účinky na rohovkové tkanivo.

Metóda Z-LASIK Crystal plus je tak najrýchlejšia, najjemnejšia a najpresnejšia femtolasiková laserová operácia súčasnosti.
V druhej fáze excimerový laser zmení zakrivenie rohovky čím sa vykoriguje dioptrická chyba. Tenká vrstva rohovky sa priklopí nazad. Celá operácia trvá iba niekoľko minút.

Čo je femtosekundový laser?
Femtosekundový laser je vysokofrekvenčný laser, ktorý produkuje ultra krátke pulzy neviditeľného svetla. Trvajú iba neuveriteľných 0,000 000 000 000 001 sekundy a za jednu sekundu laser FEMTO LDV Crystal line umiestni do rohovky až 5 miliónov takýchto pulzov. Tým sa jemne oddelí povrchová vrstva rohovky a umožní tak bezpečne a presne urobiť korekciu dioptrickej chyby priamo v rohovke.

Čo je excimerový laser?
Excimerový laser produkuje vysoko energetický lúč, ktorý odparuje mikroskopické množstvá tkaniva rohovky v presne vypočítanom mieste čím sa mení zakrivenie rohovky. To sa prejaví zmenou dioptrickej sily oka. Excimerový laser Allegretto Wavelight Eye-Q blue line 400Hz od nemeckého výrobcu Wavelight AG je najpredávanejší excimerový laser súčasnosti a má FDA certifikát na všetky dioptrické chyby. Korekcia jednej dioptrie trvá približne 2 sekundy, je vybavený systémom Eye tracker, ktorý sleduje polohu oka v každom momente, takže každý laserový lúč dopadne presne na počítačom vypočítané miesto.

Aké sú výhody Z-LASIKu?
Celú operáciu urobí laserový lúč – najpresnejší inštrument aký máme v medicíne k dispozícii.
Pacient necíti žiadnu bolesť po operácii pretože korekcia je urobená vnútri v rohovke a vonkajšia najcitlivejšia vrstva zostáva neporušená.
Laser Femto LDV Crystal line neprodukuje žiadne komplikácie, ktoré sprevádzajú ostatné femtosekundové lasery. Je to tak preto, lebo je rádovo ( 10až 100x) rýchlejší, má omnoho nižšiu energiu a menšiu stopu v rohovke. Nepoškodzuje tak okolité tkanivo a nevyvoláva zápalovú reakciu.
Ostré videnie je preto možné dosiahnuť v priebehu niekoľkých hodín od operácie

Čo môžeme očakávať pred, počas a po operácii metódou Z-LASIK?
Vyšetrenie pred zákrokom


Náš očný lekár urobí komplexné oftalmologické vyšetrenie, aby zistil, či sú vaše oči vhodné na korekciu dioptrií laserom. Vyšetrenie trvá približne hodinu.

1.fáza operácie:
Vytvorenie laloku femtosekundovým laserom FEMTO LDV Crystal line

Niekoľko minút pred laserovým zákrokom dostanete anestetické očné kvapky. Potom sa vaše oko podrobí príprave na samotnú korekciu vytvorením rohovkového laloku: Vrchná vrstva rohovky (cca 0,1 mm tenká) sa laserom oddelí a odklopí na stranu. Počas tejto fázy sa budete dívať na zelené blikajúce svetlo pred Vami, ktoré sa na niekoľko sekúnd stratí a znova objaví.

2.fáza operácie
Korekcia rohovky

Stále sa dívate na zelené svetlo uprostred. Nasleduje zmena zakrivenia rohovky podľa požadovanej refrakcie. Excimerový laser odstráni tkanivo rohovky za pár sekúnd s presnosťou na stotinu milimetra. Korekcia jednej dioptrie trvá približne 1,8 sekundy. Tento zákrok sa vykonáva vo vnútri rohovky; vonkajších, veľmi citlivých vrstiev rohovky sa laser nedotkne. Ošetrená plocha rohovky sa vzápätí prekryje lalokom, ktorý sa priloží späť. Celý zákrok trvá iba niekoľko minút. Oko môžete otvárať a zatvárať normálne bezprostredne po zákroku.

Jednoduchá pooperačná starostlivosť
Ak je to potrebné, operované oko ochráni počas prvého dňa terapeutická kontaktná šošovka. Hojenie urýchlia špeciálne očné kvapky, ktoré dostanete po operácii. Počas prvých niekoľkých dní po zákroku by ste si nemali trieť oči. Na niekoľko následných dní by ste si mali odoprieť aj kontaktné športy (futbal, basketbal, atď.), horúci kúpeľ a plávanie. Po chirurgickom zákroku nezostanú na oku žiadne viditeľné následky. Ako bonus dostanete kvalitné slnečné okuliare zdarma.

Aké sú riziká?

Tak ako každý iný zákrok, aj Z-LASIK môže mať vedľajšie účinky a komplikácie. Je dôležité im predchádzať kvalitným predoperačným vyšetrením, správnou indikáciou na operáciu, používaním špičkovej technológie, skúsenosťami chirurga a dodržiavaním pooperačnej liečby a doporučení.

Z nežiadúcich účinkov je najčastejšie prechodne znížená tvorba sĺz spojená s pocitom suchého oka, ktorá sa dá liečiť aplikáciou umelých sĺz a stav sa potom upraví.

Nie každé oko reaguje rovnako na laserové lúče a preto sa môže veľmi zriedkavo stať, že výsledkom je mierne podkorigovanie, alebo naopak prekorigovanie aj napriek úplnej presnosti a bezchybnému prevedeniu operácie. Takéto odchýlky sa dajú dokorigovať už za pár týždňov po operácii.

O možných rizikách a nežiadúcich účinkoch vo Vašom konkrétnom prípade sa prosím poraďte s našimi lekármi pri predoperačnom vyšetrení, alebo nás kontaktujte telefonicky a emailom.

Som vhodný kandidát na Z-LASIK?

Predoperačné vyšetrenie je nevyhnutné aby sme zistili, či sú Vaše oči zdravé a vhodné na laserovú chirurgiu. Dobrý kandidát na Z-LASIK by mal spĺňať nasledovné kritériá:
  • minimálny vek 18 rokov
  • stabilná dioptrická chyba aspoň jeden rok
  • žiadna vážna infekcia alebo úraz oka za posledný rok
  • žiadne autoimunitné ochorenie, ako je napr. Sjogrenov syndróm, Lupus a iné
  • nesmie mať herpetické ochorenie rohovky, ani v minulosti
  • nesmie mať syndróm suchého oka
  • žiadne jazvy na rohovke
  • normálne anatomické pomery okolia oka a očnice
  • ženy by nemali byť tehotné alebo kojiť v čase operácie
  • všetci kandidáti musia byť poučený o rizikách a mať realistické očakávania výsledku aký možno v danom prípade dosiahnuť.

Budú moje oči vyzerať inak po operácii?
Na Vašich rohovkách neostanú žiadne viditeľné stopy po operácii. Dokonca aj očný lekár, ktorý nebude upovedomený o absolvovanej operácii môže prehliadnuť mikroskopické stopy.

Budem cítiť nejakú bolesť?
Nie. Pred operáciou dostanete anestetické kvapky na znecitlivenie oka, tí z Vás, ktorí majú veľký strach môžu dostať aj medikáciu na uvoľnenie. Počas operácie môžete vnímať jemný tlak a dotyky chirurgových rúk v okolí očí. Po operácii budete mať prechodne niekoľko hodín pocit prachu v očiach a mierne slzenie. V tomto období by ste mali oddychovať v kľude, alebo spať, keďže zatvorené oči zrýchľujú komfort a hojenie.

Ako dlho trvá operácia Z-LASIK?
Celý proces od prípravy cez samotnú operáciu až po kontrolu po operácii trvá 60-90minút. Na operačnej sále pritom strávite iba 10-15minút, samotné laserovanie trvá 20-50 sekúnd podľa výšky dioptrií.

Čo sa stane ak žmurknem, pohnem okom alebo zatvorím oko počas operácie?
Vďaka znecitlivenému povrchu rohovky je potreba žmurkania výrazne znížená. Navyše, inštrument nazývaný spekulum, čo je jemná kovová pružinka, ktorá sa umiestni na mihalnice, ich zastabilizuje v polohe široko otvoreného oka. Zatvorenie oka tak nie je možné.

Počas laserovania sa budete dívať na zelené blikajúce svetlo uprostred, počúvať zvuky prístrojov a vnímať typický pach plynov vznikajúcich pri kontakte laserového lúča s tkanivom. Prípadné pohyby oka sú sledované špeciálnym systémom eye tracker, ktorý zabráni nepresnému umiestneniu laserového lúča.

Ako rýchlo po operácii bude schopný vidieť?
Obvykle sa dobré videnie dosahuje už niekoľko hodín po operácii. Rekonvalescencia videnie je neporovnateľne kratšia ako u iných operačných techník. Drvivá väčšina pacientov je schopná nastúpiť do práce 1-2dni po operácii. Spočiatku videnie môže byť mierne rozmazané a kolísať. Je to normálny priebeh ustaľovania výsledku a zlepšuje sa zo dňa na deň. Definitívne zastabilizovanie videnia sa dosahuje 2-3 mesiace od operácie.

Ostane výsledok stabilný, ako dlho?
Po Z-LASIKu je videnie dobré už za niekoľko hodín, v prvých dňoch sa zaostruje a môže ešte kolísať, zastabilizované je do 3 mesiacov, od tohto momentu je výsledok korekcie permanentný a ďalšie zmeny dioptrickej sily oka sú výnimočné, alebo následkom vekom podmienených či chorobných zmien v iných štruktúrach oka ( napr. v šošovke ). Ak takáto situácia kedykoľvek nastane, nález posúdime a pokiaľ je bezpečným a spoľahlivým riešením ďalšia laserová korekcia, naši pacienti ju majú automaticky zadarmo.

Pacienti starší ako 40 rokov musia byť pripravený na potrebu okuliarov na čítanie v najbližších rokoch – viď nižšie.

Budem potrebovať okuliare na čítanie?
Zaostrovanie na predmety bližšie ako 1 meter v našich očiach zabezpečuj pomerne zložitý systém – akomodačný aparát, ktorého najdôležitejšou zložkou je šošovka. Táto schopnosť ľudskej šošovky vekom kontinuálne klesá tak ako sa mení šošovka z elastickej na tvrdú v dôsledku starnutia jej bielkovín. V určitom bode nášho života, zvyčajne po 40tke, klesne schopnosť vnútro očnej šošovky ľudského oka zaostrovať na blízke predmety pod hranicu, ktorá nám dovoľuje ešte čítať bez pomoci. Okuliare na čítanie sa stávajú nevyhnutnosťou, ich dioptrická hodnota narastá ( zaostrovania schopnosť šošovky klesá ) približne o 0,50 dioptrie za 5 rokov. Tento stav sa nazýva Presbyopia, alebo škaredo – starecká ďalekozrakosť. Laserová ani iná chirurgia oka nedokáže v súčasnosti zastaviť starnutie šošovky, obnoviť jej funkciu alebo ju plne natrvalo nahradiť. Jedným s kompromisných riešení je tzv. monovision, kedy je dominantné oko vykorigované na diaľku a nedominantné na blízko, pričom rozdiel nemôže byť vyšší ako 2,00 dioptrie. Takto je pacient schopný existovať bez okuliarov až do veku približne 55rokov. Potom sú už okuliare na čítanie nevyhnutné.

Je Z-LASIK vhodný aj pre pacientov starších ako 40 rokov?
Samozrejme. Prečo by sa nemohli zbaviť okuliarov na diaľku ľudia starší ako 40rokov, ktorí radi športujú, sú aktívni, veľa šoférujú, okuliare im prekážajú pri pozeraní TV, turistike, plávaní , vadia počas dňa alebo nechcú investovať do drahých multifokálnych skiel? Je to vec potrieb, ak je pacient v strednom veku, rád lyžuje , bicykluje, pláva, veľa šoféruje a je krátkozraký, určite sa mu kvalita života veľmi zlepší ak sa zbaví krátkozrakosti a bude používať iba slabé okuliare pri čítaní literatúry...

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K ReLEx SMILE 3D

Kedy budem vidieť ostro?
K stabilizácií videnia dochádza už v priebehu niekoľkých hodín od operácie. Zo začiatku môžete vidieť trochu rozmazane, no váš zrak sa veľmi rýchlo upraví.

Bude to bolieť?
Nie. Metóda ReLEx Smile 3D sa vyznačuje bezbolestným priebehom i absenciou pooperačnej bolesti. Vaše oči pred operáciou znecitlivíme anestetickými kvapkami a vy tak nebudete nič cítiť.

Kedy sa po operácií budem môcť vrátiť do práce?
Po podstúpení operácie metódou ReLEx Smile 3D budete môcť ísť do práce už na druhý deň od operácie.

Aké sú riziká a komplikácie?
Pri metóde ReLEx Smile 3D sú prakticky vylúčené všetky komplikácie, ktoré pri iných metódach vznikajú v dôsledku narušenia povrchu rohovky.

Môže sa mi operovaná dioptrická chyba vrátiť?
Metóda ReLEx Smile 3D je zatiaľ najdokonalejšia metóda odstraňovania dioptrických chýb, preto je vysoko nepravdepodobné, že by sa vám krátkozrakosť či astigmatizmus vrátili a už vôbec nie v plnej miere.

Je operácia hradená poisťovňou?
Bohužiaľ, operácia metódou ReLEx Smile 3D nie je hradená zo zdravotného poistenia.


Máte záujem o konzultáciu alebo vyšetrenie?

Objednajte sa ešte dnes

Naši spokojní klienti

Ferdinand Pollinger

Reprezentant Rakúska vo vzpieraní

Ferdinand Pollinger
Ďakujeme pánovi Pollingerovi, že sa rozhodol pre iClinic a s dôverou zveril svoj zrak našim odborníkom. Pán Ferdinand Pollinger podstúpil v marci 2017 laserovú operáciu očí a hneď po zákroku mal na tvári úsmev.
Viac informácií
Ferdinand Pollinger

Mathew Maione

kanadský hokejista

Mathew Maione
Kanadský hokejista Mathew Maione má operáciu očí za sebou :-)
 
Kanadský hokejista Mathew Maione, tretí najproduktívnejší hráč Tipsport ligy a obranca HC´05 iClinic Banská Bystrica, sa pridal k skupine športovcov, ktorým sme vrátili ostrý zrak.
Viac informácií
Mathew Maione

Viktor Ostrovský

reprezentant SR vo vzpieraní

Viktor Ostrovský
“Operácia prebiehala bez komplikácií a páčilo sa mi, že pán doktor všetko komentoval - čo robí a koľko budú jednotlivé úkony trvať. Pred zákrokom som sa, logicky, veľmi bál, no dôveroval som pánovi doktorovi Ďurkovičovi, že ešte hádam raz uvidím. (smiech) Hneď na ďalší deň, ako som sa prebudil, som videl pekne ostro a veľmi som sa z toho tešil. Bez bolestí, samozrejme. Chcel by som sa poďakovať pánovi doktorovi za výbornú prácu a tiež celému tímu iClinic, že sa postarali o to, aby som zasa videl ostro.”
Viac informácií
Viktor Ostrovský

Vladimír Országh

hokejový tréner HC 05 iClinic Banská Bystrica

Vladimír Országh
Vladimír Országh bývalý slovenský hokejový útočník, v súčasnosti tréner HC 05 iClinic Banská Bystrica má už laserové operáciu za sebou.
Viac informácií
Vladimír Országh

Charly Egger

lukostrelec

Charly Egger
Známy rakúsky lukostrelec Charly Egger podstúpil v iClinic laserovú operáciu očí. Lukostreľbe sa venuje od roku 1984. V roku 1987 sa zúčastnil svojej prvej súťaže s kladkovým lukom. Počas svojej kariéry sa zúčastnil mnohých turnajov, majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta a Svetových hier v poľnej lukostreľbe. V roku 1998 dokonca Svetové hry v poľnej lukostreľbe, ktoré sa konali v Obergurgl v Rakúsku, usporiadal.
Viac informácií
Charly Egger

Kristína Kučová

Slovenská profesionálna tenistka

Je mladá, talentovaná a tvrdou drinou sa dostala do prvej stovky v ženskom tenise. Kristína Kučová je v rebríčku WTA momentálne na 78. priečke a v našej klinike absolvovala svoju laserovú operáciu očí. Zákroku sa veľmi bála, no hneď po ňom zistila, že nebolo čoho. :) :) O deň nato si už zahrala tenisovú štvorhru s pánom doktorom Ďurkovičom. Kristínka, ďakujeme ti za dôveru a držíme palce v tvojej tenisovej kariére.
Viac informácií

Adriana Hrbánová

Finalistka Miss Universe 2016

Adriana Hrbánová
18.10.2016 som podstúpila operáciu očí. Musím sa priznať, že som sa zákroku bála, no po operácii som zistila, že som mala strach ÚPLNE zbytočne.. Samotná operácia trvala len pár minút a absolútne bezbolestne. Dve hodiny po operácii som odpočívala so zavretými očami a hneď nato som už perfektne videla. Veľmi pekne ďakujem za milý a profesionálny prístup personálu z iClinic a obzvlášť veľká vďaka partí MUDr. Ivovi Ďurkovičovi, ktorí mi oči zoperoval. Som nadmieru spokojná a môžem každému len odporučiť. Rozhodla som sa pre iCinic a dala som navždy zbohom okuliarom a čočkám. Ďakujem iClinic! iClinic - nemecká očná klinika 
Viac informácií
Adriana Hrbánová

Michael Ty Wishart

obranca hokejového klubu NY Islanders NHL

Michael Ty Wishart
Na základe výborných referencií som si prišiel aj ja po ostrý zrak do očnej kliniky iClinic. Neľutujem a ďakujem celému kolektívu iClinic za nový život bez kontaktných šošoviek a okuliarov.
Viac informácií
Michael Ty Wishart

Denisa Vyšňovská

Miss Universe 2015

Denisa Vyšňovská
Denisa podstúpila u nás bezbolestnú metódu Relex Smile. Miss Universe 2015 Denisa Vyšňovská na operačnej sále, úsmev na tvári mala od začiatku až do konca.
Viac informácií
Denisa Vyšňovská

Marko Borároš

hokejový brankár HC Nové Zámky

Marko Borároš
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať p. doktorovi Ivovi Ďurkovičovi za profesionálne zoperovanie mojich očí metódou Z-LASIK, ktoré nevyhnutne potrebujem k vykonávaniu svojej prace na lade i mimo neho. Operácia bola bezbolestná, bez komplikácii. Hneď na druhý deň, som bez najmenších problémov, mohol pokračovať v normálnom tréningovom procese. Konečne vidím aj tie puky, ktoré som doteraz nevidel :-) 
Viac informácií
Marko Borároš

Robert Kovařík

Rakúsky pretekár

Robert Kovařík
Dobrý deň tím iClinic,
dlho som nevedel nabrať odvahu podstúpiť laserovú operáciu očí. Vzhľadom k dobrým referenciám a skvelým službám iClinic, som našiel konečne odvahu podstúpiť ju. A som viac než spokojný.
Nakoniec už nebudem musieť nosiť kontaktné šošovky a udržím si svoj pretekársky "prehľad".
Robert Kovařík
Viac informácií
Robert Kovařík

Ján Galamboš

Hokejový tréner MHC Martin

Ján Galamboš

Ján Galamboš si konečne posvieti na svojich zverencov MHC Martin zo svojej trénerskej stoličky bez okuliarov s ostrým zrakom. Okuliare nosil prakticky od puberty. Keď prišiel do našej kliniky, tak videl na 10%, no keď odchádzal od nás, videl skoro na 100%. Ján Galamboš sa po operácii cítil skvele, teší sa, že už viac okuliare potrebovať nebude. Podstúpil operáciu očí metódou Z-Lasik a operatérom bol MUDr. Ivo Ďurkovič.

Viac informácií
Ján Galamboš

Zdeno Cíger

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie

Zdeno Cíger
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger, navštívil našu očnú ambulanciu v klinike iClinic, kde sme mu spravili kompletné očné vyšetrenie, ktoré je hradené zdravotnou poisťovňou. Tešíme sa ako mu dáme do poriadku jeho zrak.
Viac informácií
Zdeno Cíger

Eva Cifrová

Modelka

Eva Cifrová
Hneď po zákroku som perfektne videla! Už cestou z kliniky som spozorovala veľké zlepšenie zraku. Zdalo sa mi to neuveriteľné. Dokázala som prečítať poznávacie značky áut a doma som na televíznej obrazovke konečne videla aj titulky.
Viac informácií
Eva Cifrová

Jan Dlouhý

Hokejový obranca klubu MHC Martin

Jan Dlouhý
Hokejový obranca klubu MHC Martin, Jan Dlouhý, navštívil našu kliniku iClinic so svojou manželkou a synom. „Ďakujem za skvelú starostlivosť celej mojej rodiny, do Vašich rúk sa zveríme kedykoľvek “: povedal Jan Dlouhý.
Viac informácií
Jan Dlouhý

Štefan Bláha

Štefan Bláha
Ďakujeme pánovi Bláhovi, že zveril svoj zrak našim odborníkom v klinike iClinic.
Pán Bláha potrebuje mať pri svojej profesii zrak ako orol. Je strelcom z pušky na dlhé vzdialenosti a môže sa pochváliť 3 miestom na Majstrovstvách Českej republiky. Veríme, že sa bude jeho výkon stále zlepšovať. „Cítil som sa u Vás skvele a ďakujem za profesionálny prístup celého tímu. Môžem iba odporučiť túto očnú kliniku“, povedal: Štefan Bláha.
Viac informácií
Štefan Bláha

Mário Bližnák

Hokejový útočník, Slovan Bratislava

Mário Bližnák
Hokejový útočník Bližnák po operácii očí. „Konečne uvidím bránku“: povedal Mário Bližnák.
Viac informácií
Mário Bližnák

Vladimír Dravecký

Hokejový útočník, HC Oceláři Třinec

Vladimír Dravecký
Hneď po zákroku som videl perfektne! Dnes  musím zhodnotiť, že je to úžasná zmena. Počas zápasu dokonale vidím na puk aj na bránu a viem, že na svoje oči sa môžem úplne spoľahnúť. Operácia mi pomohla aj v bežnom živote - pri šoférovaní v šere vidím na tabuliach aj skutočne malé písmenká.
Viac informácií
Vladimír Dravecký

Michal Novák

Hokejový obranca, HK Nitra

Michal Novák
Veľké ĎAKUJEM ešte raz!!! Vidím skvele.
Viac informácií
Michal Novák

+ PRIDAJTE SVOJU REFERENCIU

Frau Tamara Z., OP am 21. 02. 2017

Frau Tamara Z., OP am 21. 02. 2017

Guten Abend Herr Hössl, das haben Sie gut ausgedrückt, ja ich genieße die neue Sicht der Dinge, es ist wunderbar! ;-) Die Wehwehchen der ersten beiden Tage sind abgeklungen, nun plagen mich nur noch trockene Augen, aber...
JUDr. Tomáš Kirňak

JUDr. Tomáš Kirňak

Profesionálny prístup, odborne zdatný personál, fantastické vybavenie ordinacií a ceresničkou samotná operácia a pooperačná starostlivosť. Zvlášť prístup...
Herr Christian, OP am 07.03.2017

Herr Christian, OP am 07.03.2017

Hallo Herr Hössl, zunächst nochmals vielen Dank für Ihre kompetente Beratung und Vorbereitung ! Ich bin 54 Jahre alt, seit jeher stark kurzsichtig und jetzt kommt auch noch die Altersweitsichtigkeit dazu .... Nach den...
Ulrich Lanz

Ulrich Lanz

Ich habe meine Augen vor 6 Wochen mit Relex Smile Lasern lassen und hatte gestern die Nachuntersuchung vor Ort. Das Ergebnis: Die optische Korrektur ist ausgezeichnet gelungen. Ich bin sehr zufrieden und eine Arbeitskollegin hat für...
Sandra D. – OP am 24.02.2017

Sandra D. – OP am 24.02.2017

Lieber Herr Hössl, die „Anfangs-Weh-Wechen“ habe ich gut überstanden und sind auch soweit abgeklungen. Es ist wie ein Wunder die Sicht ist manchmal schon sehr klar und deutlich, wird dann aber noch oft mit einem Schleier...
Frau Silke – OP am 31.01.2017:

Frau Silke – OP am 31.01.2017:

Hallo Hr. Hössl, jetzt habe ich es auch hinter mir J Ich habe mich dann doch für die Relex Smile entschieden. Alles war SPITZE…vom Empfang bis zur OP… Alle Mitarbeiter sind echt total nett und man...
Herr Richard W. – OP am 27.01.2017:

Herr Richard W. – OP am 27.01.2017:

Hallo Herr Hössl! Danke für die Nachfrage! Alle Mitarbeiter und Ärzte sind echt total nett, besonders Frau Dr. Petra Hlaváčová, die bei mir die Relax Smile OP durchgeführt hat. Ich möchte...
Andrea Moravčíková

Andrea Moravčíková

Dobrý deň dňa 30.12.2016 som absolvovala laserovú operáciu očí metódou Relex Smile na klinike iClinic Bratislava a môžem len odporučiť. Ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať MUDr....
Simon – OP am 10. 01. 2017:

Simon – OP am 10. 01. 2017:

Hallo Dieter! Ich bin echt begeistert. Hach meiner relax smile OP (vor 5 Tagen) waren die ersten beiden Stunden zwar etwas unangenehm aber keineswegs schmerzhaft. Bereits am Abend war meine Sicht top und die Bestätigung folgte am...
Jürgen, 4.1.2017

Jürgen, 4.1.2017

Sehr geehrter Herr Hössl, nach meiner heutigen Nachuntersuchung wollte ich Ihnen und Ihrem gesamten Team recht herzlich danken und mich für die problemlose Abwicklung bedanken!!! Bin schon jetzt sehr...
Andreas Hofbauer – 27.12.2016:

Andreas Hofbauer – 27.12.2016:

Hallo Herr Hössl! Vielen Dank für die Nachfrage, mir geht es super. Ich hatte eigentlich seit dem Eingriff nie wirklich Schmerzen und auch der Eingriff selbst war nicht schmerzhaft für mich. Und auch die schnelle Verbesserung...
Katarína Pašková Gallasová

Katarína Pašková Gallasová

Ja si to užívam už 3 roky. Najlepšie investované peniaze :-)
Natál Martinková

Natál Martinková

Pred týždňom som podstúpila laserovú operáciu očí metódou No touch, čoho som sa najskôr obávala ale nakoniec som zistila,že nie je absolútne čoho. Operácia je úplne...
Diana Hemnigway, 7.10.2016:

Diana Hemnigway, 7.10.2016:

Dnes u nás absolvovala operáciu očí pani Diana Hemnigway z exotického ostrova Insel of Man v Írskom mori. Dobré meno našej kliniky sa šíri už aj na tomto ostrove.
Majo Tribula Slyško, 20.9.2016:

Majo Tribula Slyško, 20.9.2016:

20.9.2016 som podstúpil zákrok Z-Lasik. S odstupom času môžem povedať, že sa zákrok podaril na 100%. Už ihneď po zákroku som videl, tak ako pred tým nie. No a hodinu, čo hodinu sa to len...
Michal Drobček Celláry

Michal Drobček Celláry

Mozem len odporučit super pristup aj samotna opeeacia prebehla velmi dobre a vysledok perfektny vsetko vidim fulhd
Ema Bobeková, 16.9.2016:

Ema Bobeková, 16.9.2016:

V piatok 16.9 som podstúpila zákrok metódou RelexSmile. Moje počiatočné obavy boli úplne zbytočné, zákrok prebehol bezbolestne a zrak sa každou hodinou len zlepšoval. Týmto chcem...
Viktória Rybárová, 13.9.2016:

Viktória Rybárová, 13.9.2016:

V utorok 13.9.2016 som podstúpila operáciu oboch očí metódou Relex Smile :) zákrok bol rýchly a úplne bezbolestný maximálna spokojnosť ... ďakujem celému tímu iClinic...
Luccya Zimanova, 22.8.2016:

Luccya Zimanova, 22.8.2016:

V Pondelok 22.8.2016 som podstupila operaciu astigmatismu metodou Z-Lasik ktoru mi robila Mudr.Senesiova ktorej velmi pekne dakujem za jej profesionalitu,pristup a nove oci.Operacia trosicku neprijemna,ale bezbolestna pocas vykonu aj po...
Ing. Peter Ondrušek

Ing. Peter Ondrušek

Určite odporúčam kliniku iClinic, pracujú tam samí špičkoví odborníci, ktorí vedia robiť zázraky. Mal som to možnosť vyskúšať na vlastnej koži.
Adam Kalcok

Adam Kalcok

Dobry den pan MUDr. Durkovic, V prvom rade som Vam chcel podakovat za vydarenu operaciu oka a kedze som niekde nasiel Vasu fotku v drese Bystrice (vyzera ze ste ozajstny sportovy fanusik), tak som Vas chcel pozvat aj na nas trening. Jedna sa o...
Frau Stephanie

Frau Stephanie

Hallo Herr Hössl! Ein riesen Dankeschön für die super Organisation und die tolle Betreuung! Schöne Grüße aus Tirol Stephanie
Katarína Fatulová, 29.7.2016

Katarína Fatulová, 29.7.2016

Odporúčam, bola som operovaná 29.7. Tento deň si zapamätám nakoľko som začala opäť krasne vidieť. Ďakujem celému tímu IClinik.
Maximilian Trost, OP am 27.06. 2016:

Maximilian Trost, OP am 27.06. 2016:

Hallo Herr Hössl Mir geht es sehr gut. Seit heute früh sehe ich wieder sehr gut. Super Ärzte, tolles Team und sehr freundlich. Möchte mich bedanken das alles so super funktioniert hat. Ich habe noch einige...
Katarína Cecila Kucbelová, 29.7.2016:

Katarína Cecila Kucbelová, 29.7.2016:

Mozem len odporucat:) piatok 29.7.2016 som bola na operacii relex smile, rychlovka, ziadna bolest a po par hodinach som videla az za roh:) Moje obavy z bolesti a toho ako prezijem operaciu, boli po 10minutach prec, odchadzala som s pocitom, ze keby...
Peter Lizúch, 25.7.2016

Peter Lizúch, 25.7.2016

Dobrý deň pán doktor, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za vydarenú operáciu relex smile dňa 25.7. (pondelok), ktorú ste mi robili s výsledkom "výborná (1)...
Ľubomíra Vrobelová

Ľubomíra Vrobelová

Operaciu som absolvovala v iClinic minuly tyzden, hoci povodne som bola objednana uplne inam. Priebeh bol rychly, profesionalny a nebolestivy. S vysledkom som veeelmi spokojna a po 18 rokoch s okuliarmi do dialky mozem vsetkym tento krok len...
Herr Philipp H.

Herr Philipp H.

Sehr geehrter Hössl! Wir wollten uns bei Ihnen und Ihrem Team für die professionelle und reibungslose Behandlung bedanken. Wir sind bereits 2 Tage nach der Behandlung wieder voll einsatzfähig und vollauf begeistert von...
Mirka A Rasťo

Mirka A Rasťo

Ďakujem za priateľku pondelok operácia a dnes už krásne bez okuliarov. Odporúčame.
Eva Šušková

Eva Šušková

Moja úprimná a vrúcna vďaka! Vysoko nadštandardná a profesionálna lekárska starostlivosť pred zákrokom, aj počas operácie. Najviac však oceňujem ľudský a osobný...
Martina Trgiňová 13.6.2016

Martina Trgiňová 13.6.2016

Som bola zoperovana metodou relex smile. Musim povedat ze to bola doposial najlepsia investicia. Velmi dakujem doktorom ze mi umoznili sa pozerat na svet zdravymi ocami je to neopisatelny pocit!!!! A neda sa to ani len opisat. Som velmi spokojna,...
Viera Adamčíková

Viera Adamčíková

Chcela by som touto cestou poďakovať celému tímu iClinic za profesionalitu a vysoko nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. V piatok som absolvovala operáciu metódou RelexSmile. Zákrok bol...
p. Matúš L.

p. Matúš L.

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem a musím povedať, že ste doteraz najpríjemnejšia ambulancia v ktorej som kedy bol vyšetrený. Snažím sa Vás odporúčať kde sa...
p. Peter Krchnák

p. Peter Krchnák

Dobrý deň! Týmto Vám chcem vyjadriť spokojnosť a poďakovanie. Vašu kliniku som našiel náhodou na internete a dnes som tomu veľmi rád. Cítil som sa u Vás skvele a ďakujem...
Anet

Anet

Celá operace proběhla asi během 5 minut, bylo to úplně bezbolestné a prakticky okamžitě, co jsem se zvedla z lehátka, jsem VIDĚLA – tak, jako jsem nikdy neviděla, ostřeji, jasněji, bylo to takové...
Frau Karin J., OP am 16.05.2016:

Frau Karin J., OP am 16.05.2016:

Hallo Herr Hössl, danke für Ihre Nachricht und die wirklich tolle Betreuung in der Klinik. Mir geht's gut, ich habe bei der Nachuntersuchung bereits besser gesehen als zuvor mit der Brille. Es ist alles bestens verlaufen. Ich...
p. Machaj

p. Machaj

Pan doktor chcem sa Vam velmi pekne podakovat. Od dnes rana vidim svet vo full HD.... neopisatelny rozdiel. Este raz velka vdaka celemu kolektivu. Machaj
Herr Dominik Starl – OP am 29. 04. 2016:

Herr Dominik Starl – OP am 29. 04. 2016:

Sehr geehrter Hössl, ich bin wirklich begeistert gewesen, vom Service, sowie auch von der OP. Bin schon wieder in der Arbeit und kann schon halbwegs meine e-mails lesen und schreiben. Überhaupt keine Schmerzen gehabt...
Monika Zavodna

Monika Zavodna

Neuveritelne sa stalo skutocnostou a ja opat vidim bez okuliarov ci sosoviek. Bolo to rychle a hlavne bezbolestne. Metodu Relax 3D Smile urcite odporucam vsetkym. Dakujem z celeho srdca celemu teamu iClinic! Ste TOP!!!
Herr Ing. Andreas Keiml, OP am 18. 04. 2016:

Herr Ing. Andreas Keiml, OP am 18. 04. 2016:

Hallo Herr Hössl! Danke der Nachfrage. Sehr nett von ihnen! Ja, bei mir ist soweit alles in Ordnung. Ich genieße die verbesserte Lebensqualität ohne Brille J Auch die heutige Kontrolluntersuchung beim...
Frau Julia Schmelzer, OP am 01. 04. 2016:

Frau Julia Schmelzer, OP am 01. 04. 2016:

Guten Tag Herr Hössl! Vielen Dank der Nachfrage, mir geht es super! Jeden Tag wird's besser mit dem Sehen, ab und zu ist es leicht verschwommen, was dann aber schnell weggeht und ich zu 100% zufrieden bin. Gestern habe ich zum...
Frau Sibylle Haimburger, Frau Karoline + Herr Daniel Weratschnig, OP am 11. 03. 2016:

Frau Sibylle Haimburger, Frau Karoline + Herr Daniel Weratschnig, OP am 11. 03. 2016:

Hallo Dieter, spät, aber doch. Der Flug war trotz der Größe des Fliegers total angenehm, nicht viel gewackelt, spitzen Pilot, vom Abflug bis zur Klinik was alles so toll organisiert, sind uns fast wie die Kärntner...
Herr Simon Posch + Herr Scott Jamieson, OP am 04. 03. 2016:

Herr Simon Posch + Herr Scott Jamieson, OP am 04. 03. 2016:

Hallo Herr Hössl, danke für die Nachfrage. Es hat am Freitag soweit alles gut geklappt - ist zwar annähernd "schmerzfrei" aber durchaus unanagenehm (speziell der Druck auf den Augapfel vor dem Lasern...)...
Herr Johannes Widner, OP am 01. 02. 2016:

Herr Johannes Widner, OP am 01. 02. 2016:

Sehr geehrter Herr Hössl, Ich hatte gestern meine OP und möchte mich recht herzlich bei allen bedanken! Ich sehe jetzt bereits sehr gut und die Ärztin meinte es wird noch besser, da meine Augen noch heilen...
Marek Kravárik

Marek Kravárik

Dobrý deň prajem, chcem poďakovať celému tímu a hlavne Prof. Strmeňovi za skvelú pracu. Vidím užasne . Ďakujem Marek Kravárik
Peter Kuruc

Peter Kuruc

Dobrý deň p. doktor, chcem sa Vám ešte raz veľmi poďakovať za neskutočnú ústretovosť. Hlavne vďaka Vám som sa na operáciu odhodlal a hlavne vďaka Vám som si ju aj mohol...
Herr Peter Wasner, OP am 07. 12. 2015:

Herr Peter Wasner, OP am 07. 12. 2015:

Hallo Dieter, ich war heute beim Augenarzt zur Nachkontrolle und möchte dir folgendes Urteil weitergeben: „.. die Sehleistung bei Ihnen ist einwandfrei. Der Heilungsverlauf verläuft genauso, wie man sich das vorstellt. Und...
 Lucia Hanni Filipova

Lucia Hanni Filipova

Profesionálny prístup, dôkladné vyšetrenie, rýchly a bezbolestný zákrok a výsledky nad očakávanie. Určite by som sa rozhodla znova pre iClinic. I would certainly recommend them...
Katarína Smandrová

Katarína Smandrová

Profesionálny prístup, profesionálny personál, excelentný výsledok smile – emotikon Je to neuveriteľný pocit ráno vstať a bez toho, aby človek si musel dať šošovky do...
Palino Fülöp

Palino Fülöp

Pred dňom som podstúpil operáciu očí. Pár minút po operácii som videl rozdiel a je to úžasný pocit. Priateľský personál je jedno veľké plus.
RNDr.Ing.Rastislav Spevák, CSc.

RNDr.Ing.Rastislav Spevák, CSc.

Som z rodiny, kde bolo asi 5-6 lekárov, na medicíne som odkojený. Ja som farmaceut, no skoro celý život som robil v nemocnici konzultanta pre farmakoterapiu...väčšinou mimo ČSSR + učil farmakológiu....
Veronika Hrešková

Veronika Hrešková

Ten pocit po operácii, keď som si mohla prečítať ŠPZ auta predo mnou alebo som konečne videla vtáky na oblohe či hviezdy - nedá sa to popísať :-) Určite treba do toho ísť.Bola som na...
Frau Marion W., OP am 05.10.2015:

Frau Marion W., OP am 05.10.2015:

Hallo Herr Hössl! Wir sind gestern nachmittags zu Hause angekommen, und ich muss sagen, dass alles bestens geklappt hat. Es war alles super von Ihnen organisiert, sei es der Termin oder das Hotel....es war wirklich alles bestens geplant,...
Dušan Martinus

Dušan Martinus

Dnes kontrola v BA po cca. 4 mesiacoch a vraj mam zrak ako orol dakujem! Snad sa uz neuvidime... klop klop na drevo.
Viera Vrbková

Viera Vrbková

Dobrý večer, rada by som sa poďakovala celému týmu lekárov a sestričiek v Bratislavskom iClinic, ktorý mi asi pred dvomi rokmi pomohli uvidieť svet znovu bez okuliarov. Táto operácia mi veľmi...
Valika Kadášová

Valika Kadášová

20. marca som bola u vas v BA na non touch laser a vysledok je super , mala som dioptrie -3 ateraz som na nule je to super pocit a konecne nemusim riesit sosovky a vecer okuliare a rano hned vidim a maly mi nezhadzje okuliare :-)))dakujem krasne,...
Martin Henček

Martin Henček

Už je to skoro rok, čo som podstúpil operáciu očí v Banskej Bystrici pre korekciu krátkozrakosti. Konečne si možem naplno vychutnať všetky športy a to bez okuliarov alebo šošoviek....
Veronika Dolnikova

Veronika Dolnikova

Neskutočný pocit vidieť bez okuliarov/šošoviek, aj napriek komplikovaným dioptriam (astigmatizmus, ďalekozrakosť) team iClinic odviedol vynikajúci zákrok (Z-Lasik), je úžasné pozerať na...
Andrea Tobišková

Andrea Tobišková

Na operaci jsem byla před pár dny. Nevěřila jsem, že to bude tak rychlé - po operaci sice oči bolely, a byly oteklé, takže nic moc, ale už pár hodin po zákroku jsem začala číst to, co bych nikdy bez...
Daniela Ondríková

Daniela Ondríková

Pre človeka, ktorý sa skoro celý život pozerá iba cez okuliare je až neuveriteľné keď po operácii "hneď" vidí... teda v mojom prípade to tak bolo... hlavne je to bezbolestné,...

zobraziť všetky referencie

Aké máte ťažkosti?

10 dôvodov prečo si vybrať práve nás

1. Najkomplexnejšia očná klinika na Slovensku
2. Operácia šedého zákalu zadarmo
3. Profesorský tím zložený z nemeckých a slovenských lekárov
4. Presná diagnostika
5. Najnovšia operačná technológia

6. Záruka kvality overená skúsenosťami
7. Bezplatná ambulantná starostlivosť
8. Bez čakacích lehôt
9. Privátna letecká doprava
10. Obvodná očná ambulancia

 

Partneri

Shin nippon

Zeiss

Alcon

Ziemer

Oculus

Nidek