Často kladené otázky

Často kladené otázky

Ukážeme Vám čo Vás čaká na našej očnej klinike. Ako prebieha operačný deň v iClinic?

Deň na očnej klinike iClinic

Ako vyzerá informovaný súhlas pacienta?

Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Laserové ošetrenie metódou FEMTO Lasik

2. Laserové ošetrenie metódou ReLEx SMILE

3. Operácia sivého zákalu / Refrakčná výmena šošovky (extrakcia katarakty)

4. Implantácia umelej šošovky k biologickej šošovke pri dioptrických chybách

5. Informovaný súhlas pacienta

6. Súhlas s vykonaním zdravotného výkonu.

7. Liečba pokročilého štádia keratokonusu implantáciou intrastromálnych prstencov.

Musím sa pred operáciou odlíčiť?

Líčenie rias vynechajte po laserovom zákroku počas dvoch týždňoch.

U metódy Relex Smile prebieha hojenie rýchlejšie, ale vždy sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.

K šetrnému maľovaniu viečok môžete pristúpiť už týždeň po operácii. Nejde ani tak o to, že by líčenie viečok mohlo uškodiť, ale skôr sa obávame tlaku na viečka a oko pri odličovaní. Make-up ostatných častí tváre je v prípade nutnosti možný aj večer po zákroku. Ak pôjdete na kontrolné vyšetrenie, vynechajte prosím maľovanie viečok a rias.

Pokiaľ máte svetlé riasy a myslíte si, že bez líčenia rias tak dlho nemôžete vydržať, zvážte zafarbenie rias. Riasy si však nechajte zafarbiť aspoň týždeň pred plánovaným zákrokom.

Kedy po operácii si môžem začať líčiť viečka a riasy?

Líčenie rias vynechajte po laserovom zákroku počas dvoch týždňoch.

Môžem sa sprchovať, umývať si vlasy a kúpať sa hneď po operácii?

Sprchovať a kúpať sa môžete už v deň zákroku. Pokiaľ je to nevyhnutne potrebné, môžete si v deň zákroku aj umyť vlasy.

V prvom týždni po zákroku je dôležité, aby sa vám do oka nedostala znečistená tekutina a nič, čo by vás nútilo si ich silne pretrieť.

Od druhého týždňa si umývajte hlavu ako obvykle. Ešte týždeň je ale dobré používať šampón, ktorý nedráždi oči, ako sú napríklad šampóny pre deti.

Po dvoch týždňoch môžete používať rovnaký šampón ako pred zákrokom.

Kedy po zákroku sa môžem potápať, prípadne plávať?

Po operácií Relex Smile 3D môžete plávať už po 7 dňoch.

Plávanie vo verejných bazénoch odporúčame vynechať počas 4 týždňov. Pre potápačov odporúčame a všeobecne športovcov odporúčame metódu Relex Smile.

Neodporúčame potápať sa počas 4 týždňov po zákroku.

Môžem po laserovom zákroku absolvovať vysokohorský výstup?

V bežných tatranských alebo alpských výškach žiaden problém nehrozí, takže turistiku môžete bez problémov absolvovať. Avšak ak sa chystáte na niečo vyššie, určite neriskujte vrcholový výstup bez kyslíku. Ťažký kyslíkový deficit očiam neprospieva. Takýto extrémny výstup môžete absolvovať najskôr po 6 mesiacoch po zákroku - po tom, čo to schváli očný lekár, keďže ide naozaj o extrémny športový výkon.

Ako rýchlo po zákroku môžem začať so športom a posilňovaním?

Po laserovom zákroku metódou Relex Smile 3D  

Do 7 dní neodporúčame vykonávať žiadne športové aktivity, skôr len po predchádzajúcom dohovore s lekárom.
Po 7 dňoch môžete začať s ľahšou fyzickou aktivitou ako je chôdza, ľahký beh, alebo bicyklovanie.
Po 14 dňoch sa môžete vrátiť k športovým aktivitám, ktoré ste štandardne vykonávali pred zákrokom a zároveň môžete začať vykonávať už aj rizikové kontaktné športy (napr. box) a plávanie

Po laserovom zákroku metódou  Z-Lasik

Do 10 dní neodporúčame vykonávať žiadne športové aktivity.
Po 10 dňoch môžete začať s ľahšou fyzickou aktivitou ako je chôdza, ľahký beh, alebo bicyklovanie.
Po 14 dňoch môžete postupne pridávať na intenzite.
Po 21 dňoch – sa môžete spokojne vrátiť ku všetkým aktivitám, ktoré ste štandardne vykonávali pred zákrokom a zároveň môžete začať vykonávať už aj rizikové kontaktné športy (napr. box) a plávanie

Za ako dlho po zákroku môžem jazdiť na bicykli?

Jazda na bicykli sama o sebe oku neškodí. To, čoho sa bojíme, je pád a náraz do oka v prvých 14 dňoch po zákroku. Noste pri jazde na bicykli kvalitné ochranné okuliare, nielen po zákroku, ale aj pri každej jazde.

Ako prebieha platba?

Platiť môžete platobnou kartou, ale aj v hotovosti. Platí sa pred operáciou.

Ktorá metóda je najlepšia a ktorá najbezpečnejšia?

Z hľadiska výsledku 6 mesiacov po operácii sú všetky metódy rovnocenné! Najvážnejšie komplikácie sa môžu vyskytnúť pri metóde Lasik. Povrchové ablácie (PRK, Lasek, EPI-Lasik) majú minimálne riziká počas operácie.

Kedy môžem po operácii začať cvičiť?

Prakticky hneď ako to oči dovolia, spravidla po vybratí kontaktných šošoviek. Vyhýbať sa treba šúchaniu očí a kontaktu s rohovkou.

Dá sa operovať aj astigmatizmus a plusové dioptrie?

Áno samozrejme, nový laser je certifikovaný aj na astigmatizmus do +/-6dioptrií a hypermetropiu /ďalekozrakosť/ do +6 dioptrií. Dosahuje lepšie výsledky než lasery staršej generácie vďaka možnosti individuálne korigovať aj tzv. uhol Kappa, ktorý je výrazný práve u ďalekozrakých ľudí.

Bude to bolieť?

Operácia nebolí, oči sú znecitlivené kvapkami. Bolestivosť po operácii je individuálna, závisí od operačnej metódy. Dôležité je, že s našim novým laserom je povrch oka po operácii jemnejšie „opracovaný“, hladší, a preto je hojenie rýchlejšie a menej nepríjemné aj u PRK či Laseku.

Čo ak pohnem okom?

Poloha oka je počas celej operácie niekoľko 100 x za sekundu sledovaná špeciálnym systémom Eye tracking, a preto je aj pri pohybe oka laserový zásah umiestnený na správne miesto. Pri veľkých pohyboch laser automaticky zastane a pokračuje až po uvedení oka do správnej pozície.

Za koľko dní môžem začať normálne pracovať?

Bezprostredná rekonvalescencia trvá približne 5 dni. Ustálenie konečnej zrakovej ostrosti nastáva spravidla v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov v závislosti od výšky korigovaných dioptrií.

Dajú sa operovať obe oči naraz? Ako dlho trvá operácia?

Štandardne operujeme obe oči naraz. Operácia priemerne krátkozrakého oka (-4D) trvá asi 10 sekúnd.

Ako dlho sa čaká na operáciu?

Čakacie lehoty prakticky nemáme, operujeme každý týždeň, časovým limitom je potreba vysadiť kontaktné šošovky ideálne aspoň 2 týždne pred operáciou. Vstupné vyšetrenie a samotná operácia sa dajú urobiť naraz v jeden deň.

Aké sú riziká a komplikácie?

Operácia excimerovým laserom je tak ako každý zdravotnícky výkon spojená s určitým rizikom a možnými komplikáciami ako sú: pocit suchého oka, zápal v pooperačnom období, kolísavá zraková ostrosť v pooperačnom období, znížená zraková ostrosť v noci, znovu pribudnutie dioptrií po určitom čase a podobne. V zásade platí, čím lepší laserový systém a skúsenejší operatér, tým menšie riziko komplikácií.

Dajú sa oči reoperovať a je reoperácia v prípade návratu dioptrií spoplatnená?

Áno dajú, aj opakovane, u pacientov operovaných v minulosti v centrách iClinic je táto operácia bezplatná.

Čo je Z-Lasik?

Z-Lasik Crystal plus (Lasik: Laser assisted in-situ keratomelusis) je najdokonalejšia metóda laserovej refrakčnej chirurgie dostupná v súčasnosti, ktorá koriguje krátkozrakosťastigmatizmus a ďalekozrakosť pomocou femotsekundového laseru novej generácie a excimerového laseru.

Je to dvojfázová procedúra. V prvej fáze femtosekundový laser vytvorí 0,1mm tenkú vrstvu rohovky, ktorá sa odklopí nabok, čím sa ušetrí najcitlivejšia povrchová vrstva rohovky. Femtosekundový laser FEMTO LDV Crystal line švajčiarskeho výrobcu Ziemer predstavuje novú generáciu femtosekundového laseru, ktorý je 10 až 100x rýchlejší a jemnejší ako ostatné existujúce systémy a nemá preto žiadne vedľajšie nežiaduce účinky na rohovkové tkanivo.

Metóda Z-Lasik Crystal plus je tak najrýchlejšia, najjemnejšia a najpresnejšia femtolasiková laserová operácia súčasnosti.
V druhej fáze excimerový laser zmení zakrivenie rohovky, čím sa vykoriguje dioptrická chyba. Tenká vrstva rohovky sa priklopí nazad. Celá operácia trvá iba niekoľko minút.

Čo je femtosekundový laser?

Femtosekundový laser je vysokofrekvenčný laser, ktorý produkuje ultra krátke pulzy neviditeľného svetla. Trvajú iba neuveriteľných 0,000 000 000 000 001 sekundy a za jednu sekundu laser FEMTO LDV Crystal line umiestni do rohovky až 5 miliónov takýchto pulzov. Tým sa jemne oddelí povrchová vrstva rohovky a umožní tak bezpečne a presne urobiť korekciu dioptrickej chyby priamo v rohovke.

Ako rýchlo po operácii budem schopný vidieť?

Obvykle sa dobré videnie dosahuje už niekoľko hodín po operácii. Rekonvalescencia videnie je neporovnateľne kratšia ako u iných operačných techník. Drvivá väčšina pacientov je schopná nastúpiť do práce 1-2 dni po operácii. Spočiatku videnie môže byť mierne rozmazané a kolísať. Je to normálny priebeh ustaľovania výsledku a zlepšuje sa zo dňa na deň. Definitívne zastabilizovanie videnia sa dosahuje 2-3 mesiace od operácie.

Čo je excimerový laser?

Excimerový laser produkuje vysoko energetický lúč, ktorý odparuje mikroskopické množstvá tkaniva rohovky v presne vypočítanom mieste čím sa mení zakrivenie rohovky. To sa prejaví zmenou dioptrickej sily oka. Excimerový laser Allegretto Wavelight Eye-Q blue line 400Hz od nemeckého výrobcu Wavelight AG je najpredávanejší excimerový laser súčasnosti a má FDA certifikát na všetky dioptrické chyby. Korekcia jednej dioptrie trvá približne 2 sekundy, je vybavený systémom Eye tracker, ktorý sleduje polohu oka v každom momente, takže každý laserový lúč dopadne presne na počítačom vypočítané miesto.

Aké sú výhody Z-Lasiku?

Celú operáciu urobí laserový lúč – najpresnejší inštrument aký máme v medicíne k dispozícii.

Pacient necíti žiadnu bolesť po operácii, pretože korekcia je urobená vnútri v rohovke a vonkajšia najcitlivejšia vrstva zostáva neporušená.

Laser Femto LDV Crystal line neprodukuje žiadne komplikácie, ktoré sprevádzajú ostatné femtosekundové lasery. Je to tak preto, lebo je rádovo ( 10až 100x) rýchlejší, má omnoho nižšiu energiu a menšiu stopu v rohovke. Nepoškodzuje tak okolité tkanivo a nevyvoláva zápalovú reakciu.

Ostré videnie je preto možné dosiahnuť v priebehu niekoľkých hodín od operácie

Čo môžeme očakávať pred, počas a po operácii metódou Z-Lasik?

Vyšetrenie pred zákrokom

Náš očný lekár urobí komplexné oftalmologické vyšetrenie, aby zistil, či sú vaše oči vhodné na korekciu dioptrií laserom. Vyšetrenie trvá približne hodinu.

1.fáza operácie:
Vytvorenie laloku femtosekundovým laserom FEMTO LDV Crystal line

Niekoľko minút pred laserovým zákrokom dostanete anestetické očné kvapky. Potom sa vaše oko podrobí príprave na samotnú korekciu vytvorením rohovkového laloku: Vrchná vrstva rohovky (cca 0,1 mm tenká) sa laserom oddelí a odklopí na stranu. Počas tejto fázy sa budete dívať na zelené blikajúce svetlo pred Vami, ktoré sa na niekoľko sekúnd stratí a znova objaví.

2.fáza operácie
Korekcia rohovky

Stále sa dívate na zelené svetlo uprostred. Nasleduje zmena zakrivenia rohovky podľa požadovanej refrakcie. Excimerový laser odstráni tkanivo rohovky za pár sekúnd s presnosťou na stotinu milimetra. Korekcia jednej dioptrie trvá približne 1,8 sekundy. Tento zákrok sa vykonáva vo vnútri rohovky; vonkajších, veľmi citlivých vrstiev rohovky sa laser nedotkne. Ošetrená plocha rohovky sa vzápätí prekryje lalokom, ktorý sa priloží späť. Celý zákrok trvá iba niekoľko minút. Oko môžete otvárať a zatvárať normálne bezprostredne po zákroku.

Jednoduchá pooperačná starostlivosť
Ak je to potrebné, operované oko ochráni počas prvého dňa terapeutická kontaktná šošovka. Hojenie urýchlia špeciálne očné kvapky, ktoré dostanete po operácii. Počas prvých niekoľkých dní po zákroku by ste si nemali trieť oči. Na niekoľko následných dní by ste si mali odoprieť aj kontaktné športy (futbal, basketbal, atď.), horúci kúpeľ a plávanie. Po chirurgickom zákroku nezostanú na oku žiadne viditeľné následky. Ako bonus dostanete kvalitné slnečné okuliare zdarma.

Aké sú riziká?

Tak ako každý iný zákrok, aj Z-Lasik môže mať vedľajšie účinky a komplikácie. Je dôležité im predchádzať kvalitným predoperačným vyšetrením, správnou indikáciou na operáciu, používaním špičkovej technológie, skúsenosťami chirurga a dodržiavaním pooperačnej liečby a doporučení.

Z nežiadúcich účinkov je najčastejšie prechodne znížená tvorba sĺz spojená s pocitom suchého oka, ktorá sa dá liečiť aplikáciou umelých sĺz a stav sa potom upraví.

Nie každé oko reaguje rovnako na laserové lúče a preto sa môže veľmi zriedkavo stať, že výsledkom je mierne podkorigovanie, alebo naopak prekorigovanie aj napriek úplnej presnosti a bezchybnému prevedeniu operácie. Takéto odchýlky sa dajú dokorigovať už za pár týždňov po operácii.

O možných rizikách a nežiadúcich účinkoch vo Vašom konkrétnom prípade sa prosím poraďte s našimi lekármi pri predoperačnom vyšetrení, alebo nás kontaktujte telefonicky a emailom.

Som vhodný kandidát na Z-Lasik?

Predoperačné vyšetrenie je nevyhnutné aby sme zistili, či sú Vaše oči zdravé a vhodné na laserovú chirurgiu. Dobrý kandidát na Z-Lasik by mal spĺňať nasledovné kritériá:
  • minimálny vek 18 rokov
  • stabilná dioptrická chyba aspoň jeden rok
  • žiadna vážna infekcia alebo úraz oka za posledný rok
  • žiadne autoimunitné ochorenie, ako je napr. Sjogrenov syndróm, Lupus a iné
  • nesmie mať herpetické ochorenie rohovky, ani v minulosti
  • nesmie mať syndróm suchého oka
  • žiadne jazvy na rohovke
  • normálne anatomické pomery okolia oka a očnice
  • ženy by nemali byť tehotné alebo kojiť v čase operácie
  • všetci kandidáti musia byť poučený o rizikách a mať realistické očakávania výsledku aký možno v danom prípade dosiahnuť.

Budú moje oči vyzerať inak po operácii?

Na Vašich rohovkách neostanú žiadne viditeľné stopy po operácii. Dokonca aj očný lekár, ktorý nebude upovedomený o absolvovanej operácii môže prehliadnuť mikroskopické stopy.

Budem cítiť nejakú bolesť?

Nie. Pred operáciou dostanete anestetické kvapky na znecitlivenie oka, tí z Vás, ktorí majú veľký strach môžu dostať aj medikáciu na uvoľnenie. Počas operácie môžete vnímať jemný tlak a dotyky chirurgových rúk v okolí očí. Po operácii budete mať prechodne niekoľko hodín pocit prachu v očiach a mierne slzenie. V tomto období by ste mali oddychovať v kľude, alebo spať, keďže zatvorené oči zrýchľujú komfort a hojenie.

Ako dlho trvá operácia Z-Lasik?

Celý proces od prípravy cez samotnú operáciu až po kontrolu po operácii trvá 60-90 minút. Na operačnej sále pritom strávite iba 10-15 minút, samotné laserovanie trvá 20-50 sekúnd podľa výšky dioptrií.

Čo sa stane ak žmurknem, pohnem okom alebo zatvorím oko počas operácie?

Vďaka znecitlivenému povrchu rohovky je potreba žmurkania výrazne znížená. Navyše, inštrument nazývaný spekulum, čo je jemná kovová pružinka, ktorá sa umiestni na mihalnice, ich zastabilizuje v polohe široko otvoreného oka. Zatvorenie oka tak nie je možné.

Počas laserovania sa budete dívať na zelené blikajúce svetlo uprostred, počúvať zvuky prístrojov a vnímať typický pach plynov vznikajúcich pri kontakte laserového lúča s tkanivom. Prípadné pohyby oka sú sledované špeciálnym systémom eye tracker, ktorý zabráni nepresnému umiestneniu laserového lúča.

Ostane výsledok stabilný, ako dlho?

Po Z-Lasiku je videnie dobré už za niekoľko hodín, v prvých dňoch sa zaostruje a môže ešte kolísať, zastabilizované je do 3 mesiacov, od tohto momentu je výsledok korekcie permanentný a ďalšie zmeny dioptrickej sily oka sú výnimočné, alebo následkom vekom podmienených či chorobných zmien v iných štruktúrach oka ( napr. v šošovke ). Ak takáto situácia kedykoľvek nastane, nález posúdime a pokiaľ je bezpečným a spoľahlivým riešením ďalšia laserová korekcia, naši pacienti ju majú automaticky zadarmo.

Pacienti starší ako 40 rokov musia byť pripravení na potrebu okuliarov na čítanie v najbližších rokoch – viď nižšie.

Budem potrebovať okuliare na čítanie?

Zaostrovanie na predmety bližšie ako 1 meter v našich očiach zabezpečuj pomerne zložitý systém – akomodačný aparát, ktorého najdôležitejšou zložkou je šošovka. Táto schopnosť ľudskej šošovky vekom kontinuálne klesá tak ako sa mení šošovka z elastickej na tvrdú v dôsledku starnutia jej bielkovín. V určitom bode nášho života, zvyčajne po 40tke, klesne schopnosť vnútro očnej šošovky ľudského oka zaostrovať na blízke predmety pod hranicu, ktorá nám dovoľuje ešte čítať bez pomoci. Okuliare na čítanie sa stávajú nevyhnutnosťou, ich dioptrická hodnota narastá ( zaostrovania schopnosť šošovky klesá ) približne o 0,50 dioptrie za 5 rokov. Tento stav sa nazýva Presbyopia, alebo škaredo – starecká ďalekozrakosť. Laserová ani iná chirurgia oka nedokáže v súčasnosti zastaviť starnutie šošovky, obnoviť jej funkciu alebo ju plne natrvalo nahradiť. Jedným s kompromisných riešení je tzv. monovision, kedy je dominantné oko vykorigované na diaľku a nedominantné na blízko, pričom rozdiel nemôže byť vyšší ako 2,00 dioptrie. Takto je pacient schopný existovať bez okuliarov až do veku približne 55rokov. Potom sú už okuliare na čítanie nevyhnutné.

Je Z-Lasik vhodný aj pre pacientov starších ako 40 rokov?

Samozrejme. Prečo by sa nemohli zbaviť okuliarov na diaľku ľudia starší ako 40 rokov, ktorí radi športujú, sú aktívni, veľa šoférujú, okuliare im prekážajú pri pozeraní TV, turistike, plávaní, vadia počas dňa alebo nechcú investovať do drahých multifokálnych skiel? Je to vec potrieb, ak je pacient v strednom veku, rád lyžuje, bicykluje, pláva, veľa šoféruje a je krátkozraký, určite sa mu kvalita života veľmi zlepší ak sa zbaví krátkozrakosti a bude používať iba slabé okuliare pri čítaní literatúry...

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K Relex Smile 3D

Kedy budem vidieť ostro?

K stabilizácií videnia dochádza už v priebehu niekoľkých hodín od operácie. Zo začiatku môžete vidieť trochu rozmazane, no váš zrak sa veľmi rýchlo upraví.

Bude to bolieť?

Nie. Metóda Relex Smile 3D sa vyznačuje bezbolestným priebehom i absenciou pooperačnej bolesti. Vaše oči pred operáciou znecitlivíme anestetickými kvapkami a vy tak nebudete nič cítiť.

Kedy sa po operácií budem môcť vrátiť do práce?

Po podstúpení operácie metódou Relex Smile 3D budete môcť ísť do práce už na druhý deň od operácie.

Aké sú riziká a komplikácie?

Pri metóde Relex Smile 3D sú prakticky vylúčené všetky komplikácie, ktoré pri iných metódach vznikajú v dôsledku narušenia povrchu rohovky.

Je operácia hradená poisťovňou?

Bohužiaľ, operácia metódou Relex Smile 3D nie je hradená zo zdravotného poistenia.

Môže sa mi operovaná dioptrická chyba vrátiť?

Metóda Relex Smile 3D je zatiaľ najdokonalejšia metóda odstraňovania dioptrických chýb, preto je vysoko nepravdepodobné, že by sa vám krátkozrakosť či astigmatizmus vrátili a už vôbec nie v plnej miere.
 

Máte záujem o konzultáciu alebo vyšetrenie?

Objednajte sa ešte dnes

Naši spokojní klienti

Dávid Skokan

slovenský hokejový útočník

Dávid Skokan
Včera som sa rozhodol podstúpiť operáciu oči v iClinic Bratislava u pána doktora Iva Ďurkoviča. V prvom rade ,musím vyzdvihnúť prístup personálu a ľudskosť všetkých ľudí. V druhom rade prácu pána doktora Iva, operácia bola bezbolestná, takže kto sa boji NEMUSÍ. Ako profesionálny hokejista a bývali Slovenský reprezentant som dostal od spoluhráčov super referencie na iClinic a keďže ako športovec musím byť 100% zdravotne v poriadku rozhodol som sa pre operáciu. Pána doktora Iva Ďurkoviča poznám z hokeja je to veľký fanúšik a skvelý človek a preto mu veľmi pekne Ďakujem za všetko .Ďakujem aj spoluhráčovi Dávidovi Bucovi ,ktorý mi to odporučil .
Ešte raz ĎAKUJEM.
Viac informácií
Dávid Skokan

Dušan Cinkota

slovenský divadelný a filmový herec

Dušan Cinkota
Do očnej kliniky iClinic zavítal aj známy slovenský divadelný, filmový a dabingový herec Dušan Cinkota (na foto vpravo), ktorý svoj hlas prepožičal aj Chandlerovi z nezabudnuteľného seriálu Priatelia. Dôvod jeho návštevy bol jednoduchý – Dušan sa rozhodol zbaviť dioptrických okuliarov. Bezbolestnú operáciu očí absolvoval u nášho pána doktora MUDr. Iva Ďurkoviča.
Viac informácií
Dušan Cinkota

Ivan Dornič

bývalý slovenský hokejový útočník, v súčasnosti hokejový tréner

Ivan Dornič
Legenda Slovana Bratislava a československého hokeja, Ivan Dornič navštívil kliniku iClinic, kde mu bolo spravené kompletné očné vyšetrenie. S pánom doktorom Ďurkovičom si natoľko rozumel, že sa spolu postavili na ľad a dopriali si ranný hokejový tréning.
Viac informácií
Ivan Dornič

Michal Zátorský

12-násobný majster Slovenska v boxe

Michal Zátorský
Aby Michal mohol ísť cieľavedome za svojim cieľom, rozhodol sa zbaviť krátkozrakosti. V iClinic preto u doktora MUDr. Ďurkoviča podstúpil bezbolestnú laserovú operáciu očí metódou ReLEx SMILE 3D - bez pálenia rohovky excimerom a iba s mikroskopickým vstupom na rohovke oka. Michal je človek, ktorý sa nevzdáva a vždy si ide za svojim cieľom bez ohľadu na to, čo si druhí o tom myslia. Jeho cieľom je byť najlepším. Takto sa v skratke opísal Michal Zátorský, niekoľkonásobný majster Slovenska v boxe, bývalý reprezentant, víťaz Svetového pohára v Litve, bronzový medailista Majstrovstiev Európy a taktiež účastník ???????? Európskych hier v Baku 2015.
Viac informácií
Michal Zátorský

Paľo Drapák

spevák a basgitarista skupiny Metalinda

Paľo Drapák
Paľo Drapák úspešne absolvoval u nás operáciu očí metódou FEMTO Z-Prelex.  Vďaka tomuto zákroku nebude viac potrebovať okuliare ani do blízka a ani do diaľky. Na záver nemohla chýbať ani spoločná fotka.
Viac informácií
Paľo Drapák

Maxime Fortier

útočník hokejového tímu iClinic Bratislava Capitals

Maxime Fortier
útočník hokejového tímu iClinic Bratislava Capitals, účastník kanadskej hokejovej reprezentácie majstrovstiev sveta hokejovej 17-tky a 20-tky, hráč kanadskej ligy QMJHL aj zámorských líg ECHL a AHL
 
Počas bojov o miestenku do play off zápasov nadnárodnej európskej ICE hokejovej ligy podstúpil na našej očnej klinike útočník hokejového klubu iClinic Bratislava Capitals Maxime Fortier laserovú operáciu očí metódou Z-LASIK Z 3D, ktorá je najnovšou metódou v oblasti refrakčnej chirurgie a koriguje krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Už na druhý deň po zákroku Maxim trénoval na ľade so svojimi spoluhráčmi. Maximovi ďakujeme, že zveril svoj zrak do rúk našich odborníkov a prajeme mu ešte mnoho strelených gólov!
Viac informácií
Maxime Fortier
zobraziť všetky referencie
 

+ PRIDAJTE SVOJU REFERENCIU

Jana Andrušková, 5. 6. 2024

Jana Andrušková, 5. 6. 2024

Som 2 týždne po operácii a vidím lepšie ako som videla s okuliarmi. Najlepšia investícia a najlepšie rozhodnutie v živote. Odporúčam každému, koho okuliare obmedzujú a nevedia...
Jana Zacharová, 13. 5. 2024

Jana Zacharová, 13. 5. 2024

Týmto by som sa chcela poďakovať MUDr. Ďurkovičovi za perfektne vykonanú operáciu, je to moc milý lekár azároveň aj celému kolektívu za ich úžasný prístup kpacientom....
Marko Ševčík, 11. 3. 2024

Marko Ševčík, 11. 3. 2024

Z-Lasik Premium v Banskej Bystrici. Bezbolestná operácia, ktorá trvala 5 minút. Po operácii na druhý deň som videl hneď ostro. Ďakujem veľmi pekne MUDr. Ďurkovičovi za prístup a za...
Ján Uhrík, 28. 2. 2024

Ján Uhrík, 28. 2. 2024

MUDr. Ďurkovič je frajer, včera ma operoval dve oči ako nič, trifokálne vnútroočné šošovky a dnes vidím ako rys ostrovid. Profi personál, všetko išlo ako po masle, veľká...
Marián Amrich, 16. 2. 2024

Marián Amrich, 16. 2. 2024

16. 02. 2024 som absolvoval laserovú operáciu, s ktorej výsledkom som 100 % spokojný a nesmierne vďačný hlavne pani doktorke MUDr. Krnáčovej a sestričkám na recepcii za profesionálny a...
Dalibor Slemenský, 23. 1. 2024

Dalibor Slemenský, 23. 1. 2024

Prial by som si, aby bolo viac takýchto skvelých doktorov na Slovensku, ako je pán doktor Ďurkovič. Prístup doktora a jeho tímu, ktorý ho sprevádza je vysoko profesionálny, empatický a...

zobraziť všetky referencie

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri