Liečba keratokonu metódou CXL

Liečba keratokonu metódou CXL

O liečbe

Sieťovanie (crosslinking) kolagénu rohovky je nová, minimálne invazívna liečba keratokonu, ktorej cieľom je zastaviť a stabilizovať ochorenie a predísť jeho postupu.

Tento postup je založený na fotochemickej reakcii molekúl riboflavínu a UV žiarenia o vlnovej dĺžke 365 nm. Správnym a odborným postupom sa vytvoria priečne väzby v stróme rohovky, vďaka čomu sa zvýši jej tvrdosť a pevnosť.

Výhody:

  • minimálne invazívna metóda
  • dochádza k spevneniu rohovky
  • zastaví progres choroby a predchádza jeho postupu.

Pred operáciou

Operácií predchádza predoperačné vyšetrenie,  na základe, ktorého zistíme, v akom štádiu sa ochorenie nachádza, vysvetlíme vám postup operácie a naplánujeme zákrok.

CXL nie je možné realizovať u pacientov s hrúbkou rohovky menšou ako 400 μm, kvôli riziku jej poškodenia. Nevhodnými kandidátmi na operáciu sú tiež pacienti s anamnézou herpetického zápalu rohovky, séropozitívnou reumou či pacientky čakajúce dieťa.

Operácia

Cieľom operácie je spevnenie rohovkového tkaniva a jej priebeh je nasledujúci:
  1. Do oka sa aplikujú anestetické kvapky pre lokálne znecitlivenie.
  2. Odstráni sa povrchová epitelová vrstva rohovky.
  3. Do oka sa v päťminútových intervaloch podáva roztok riboflavínu. Nasakuje asi 30 minút, kým v oku nie je dostatočná koncentrácia.
  4. Rohovka je teraz pripravená na vystavenie UV žiareniu s vlnovou dĺžkou 365 nm. Toto ožiarenie trvá asi 30 minút, pričom sa do oka stále dokvapkáva roztok riboflavínu.
  5. Riboflavín pri fotochemickej reakcii vytvorí nové kolagénové väzby a tým spevňuje rohovku, no zároveň i chráni oko pre prenikaním UV žiarenia.
  6. Po skončení zákroku sa na oko aplikuje ochranná kontaktná šošovka, pod ktorou sa epitelová vrstva rohovky v priebehu niekoľkých dní obnoví.
  7. Operácia trvá približne jednu hodinu.

Po operácií

V pooperačnom období si do oka aplikujete očné kvapky a absolvujete pravidelné lekárske kontroly. Rátať treba s minimálne štyrmi dňami práceneschopnosti. V prvých mesiacoch od operácie sa môže videnie prechodne zhoršiť, no vo finále je pevnosť rohovky vyššia až o 300%! 

Až u 50% pacientov dochádza k miernemu ústupu ochorenia, o niečo sa zlepší aj zraková ostrosť. Menej účinným typom tejto operácie je zákrok bez odstránenia epitelovej vrstvy.

Riziká a obmedzenia

Liečba keratokonu je dlhodobý proces. Je možné, že metóda nebude mať v individuálnych prípadoch požadovaný efekt, preto je možné ju v priaznivých prípadoch opakovať. Drvivá väčšina zmien na rohovke sa udeje v prvých šiestich mesiacoch od operácie, celá reakcia však trvá asi dva roky. Preto je nevyhnutná trpezlivosť pacienta a správna komunikácia s lekárom.

Po operácií je asi 4 - 6 týždňov nevyhnutné aplikovať kvapky do očí. Je tiež možné, že následkom zákroku predná tretina rohovky dočasne napuchne, čo má za následok zhoršené videnie na operované oko.

V období hojenia neodporúčame návštevu plavárne, sauny, solária. Kontaktné športy tiež na čas obmedzte.

 

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri