Makulárna degenerácia

Očné ochorenie, ktoré postihuje sietnicu oka a spôsobuje stratu centrálneho videnia.

Makulárna degenerácia

Vekom podmienená degenerácia makuly je v civilizovaných krajinách najčastejšou príčinou praktickej slepoty u ľudí okolo 60. roku života. Môže sa vyvíjať bezpríznakovo a pri jej neskorom diagnostikovaní môže viesť k úplnej slepote. Makulárna degenerácia vzniká o niečo častejšie u žien.


Čo je vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD)

Jedná sa o ochorenie makuly, nazývanej tiež žltá škvrna, nachádzajúcej sa v strednej časti hlavného orgánu zraku - sietnice. Hlavný očný lekár siete iClinic, MUDr Ivo Ďurkovič, MPH hovorí: „Makula je miestom najostrejšieho videnia a jej poškodenie vedie k strate centrálneho videnia. Vekom a zlou životosprávou makula často postupne sklerotizuje, čo vedie k makulárnej degenerácii.

Rozlišujeme suchú a vlhkú formu vekom podmienenej makulárnej degenerácie.


Suchá forma VPMD

Suchá forma degenerácie makuly je rozšírenejšia, trpí ňou približne 9 z 10 pacientov s VPMD. Má pomalší priebeh a dochádza pri nej k vytvoreniu a usadzovaniu splodín metabolizmu (tzv.  drúz) a stenčením a stratou funkčnosti svetlocitlivých buniek v mieste najostrejšieho videnia. Symptómom je zhoršenie videnia za súmraku a v tme, rozmazané videnie a neschopnosť zaostriť.


Vlhká forma VPMD

Ide o zriedkavejší typ makulárnej degenerácie, no jej priebeh je rýchlejší a často býva príčinou čiastočnej či úplnej straty zraku. Dochádza pri nej ku krvácaniu do sietnice, hromadeniu tekutiny a opuchom v mieste najostrejšieho videnia. Jej príznaky sú paradoxne bezbolestné, pacient registruje zhoršenie schopnosti čítať, rozoznávať tváre a jemné detaily.


Príčiny vzniku ochorenia

Medzi najčastejšie príčiny vzniku makulárnej degenerácie patria:

 

 • vek
 • zlá životospráva – málo pohybu, nevyvážená strava chudobná na vitamíny, fajčenie
 • dedičnosť
 • celkové ochorenia – cukrovka, obezita, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol


Príznaky makulárnej degenerácie

Prejavy VPMD sa môžu líšiť v závislosti od typu degenerácie.

Príznaky suchej degenerácie makuly:

 

 • zhoršené videnie za súmraku a v tme
 • rozmazané videnie
 • znížená vizuálna jasnosť v strede zorného poľa


Symptómy vlhkej makulárnej degenerácie:

 

 • zhoršená schopnosť čítať
 • problém s rozoznávaním tvárí
 • deformácia obrazu


Ďalšie prejavy vekom podmienenej degenerácie makuly:

 

 • tmavé škvrny pri videní
 • výpadky zraku
 • krivý obraz
 • zhoršená farebná citlivosť


Možnosti liečby degenerácie makuly

Makulárna degenerácia sa napriek moderným liečebným postupom v súčasnosti nedá úplne vyliečiť, pri včasnej diagnostike a nasadení liečby sa môže stabilizovať či zmierniť. Problémom však je, že pacient zo začiatku príznaky ani nemusí vnímať a po prepuknutí choroby naplno už môže byť na efektívnu liečbu neskoro.


Liečba suchej formy degenerácie makuly

Pri suchej forme sa využívajú najmä vitamínové preparáty s vysokým obsahom luteínu, zeaxantínu, antioxidantov, omega 3 mastných kyselín a vitamínov E a C.


Liečba vlhkej formy makulárnej degenerácie

Pri liečbe vlhkej formy VPMD sa používa viacero metód. Najčastejšie sa liečba vykonáva aplikovaním injekcií do sklovca či tzv. fotodynamickou terapiou.


Injekcie do sklovca


Opakovaným aplikovaním injekcií s antirastovými faktormi (tzv. anti-VEGF) alebo  kortikosteroidmi priamo do sklovca oka sa snažíme zabrániť krvácaniu a vzniku opuchov v oblasti žltej škvrny.


Fotodynamická terapia


Pacientovi sa priamo do žily podá látka, ktorá je po dosiahnutí sietnice aktivovaná laserovým žiarením. Na mieste poškodenia sa tak vytvorí uzáver novovzniknutých ciev, ktorý ochorenie stabilizuje a potláča. V prípade potreby je tento typ liečby možné opakovať.


Transpupilárna terapia (TTT) alebo fokálna terapia diódovým laserom či terapia rádioaktívnymi žiaričmi


Dnes je indikovaná už len pre niektoré extrafoveálne formy ochorenia, t.j. kde ochorenie nepostihuje miesto najostrejšieho videnia.


Prevencia ochorenia makuly

Keďže ochorenie nie je v súčasnosti možné vyliečiť, je veľmi dôležitá prevencia. Neodškriepiteľne k nej patrí zdravá vyvážená strava, dostatok pohybu, vyhýbanie sa fajčeniu a ochrana očí slnečnými okuliarmi s kvalitným UV filtrom.

Po odhalení ochorenia je dôležité čím skôr začať liečbu. O forme liečby rozhodne lekár po dôkladnom očnom vyšetrení. Ak pociťujete prvé príznaky degenerácie makuly, neváhajte sa objednať na vyšetrenie k našim odborníkom.

Máte záujem o konzultáciu alebo vyšetrenie?

Objednajte sa ešte dnes
Kontakt

Objednajte sa bezplatne na konzultáciu

BRATISLAVA
+421 918 997 473
(objednávky na predoperačné vyšetrenia)

+421 911 546 064
(pooperačné kontroly a ambulancia)

BANSKÁ BYSTRICA
+421 917 915 380

KOŠICE
+421 911 364 429
Online objednávka

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri