Mám zelený zákal (glaukóm)

Metóda CLASS: liečba glaukómu unikátnym CO2 laserom

IOPtima vyvinula systém IOPtiMate™, unikátny CO2 laserový systém, ktorý sa používa na liečbu glaukómu s otvoreným uhlom (POAG) a pseudoexfoliatívneho glaukómu (PEXG). Systém IOPtiMate™ tiež preukázal veľmi pozitívne výsledky v prípade kombinovanej operácie katarakty a glaukómu.



Výhody CLASS

 • Bezpečný, minimálne invazívny laserový zákrok
   Na rozdiel od iných chirurgických riešení je postup CLASS nepenetračný a nezahŕňa prítomnosť cudzích telies v oku.
 • Nízka miera pooperačných komplikácií
   Päťročná klinická štúdia systému IOPtimate dokazuje výrazne nižšiu mieru komplikácií v porovnaní s inými chirurgickými riešeniami, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu.
 • Významné dlhodobé zníženie IOP, stabilné v priebehu času
   Výsledky klinickej štúdie ukazujú viac ako 40 % zníženie IOP v priebehu rokov.
 • Jednoduché vykonávanie s krátkou krivkou učenia
   Vďaka regulovanému laserovému skenovaniu a postupu je CLASS vhodný aj pre menej skúsených chirurgov.
 • Jednorazový postup znižuje potrebu liekov
   Výsledky klinických štúdií ukazujú výrazné zníženie alebo vylúčenie spotreby liekov po zákroku.
 • Nákladovo efektívne
   Flexibilný obchodný model, ktorý je vhodný pre súkromné a verejné nemocnice.
Výhody CLASS
 


Výhoda oproti trabekulektómii a nepenetračným postupom

Technológia CLASS poskytuje chirurgovi prediktívny výsledok zákroku s vysokou reprodukovateľnosťou spolu s vylepšenou kontrolou zákroku prostredníctvom známeho efektu laserového skenovania.

Na rozdiel od trabekulektómie, CLASS ako nepenetračný a vysoko regulovaný postup poskytuje vysoký bezpečnostný profil s nižším počtom komplikácií, čo je v prospech pacienta aj chirurga.

Na rozdiel od NPDS, ktorý si vyžaduje vysoké technické zručnosti, pri CLASS, ktorý je vysoko kontrolovaným zákrokom je úroveň istoty s výsledkom zákroku oveľa vyššia a s oveľa menšími intraoperačnými komplikáciami.

Výhody oproti iným alternatívam (MIGS, GDD’s, Shunts)

CLASS nezahŕňa ponechanie cudzieho telesa v oku, čo môže byť spojené s mnohými komplikáciami (napr. zjazvenie, migrácia, hyféma).

CLASS vykazuje vysokú účinnosť (výsledky klinickej štúdie ukazujú približne 40% zníženie VOT v priebehu následných rokov), čo je veľmi podobné trabekulektómii.


Postup CLASS


Anestézia a fixácia oka

Anestézia a fixácia oka. Preparácia spojovky od limbu. Vytvorenie štandardného sklerálneho laloka (5,0 x 5,0 mm) obnaženie limbu; hrúbka 1/3 až 1/2).

 

 
Vytvorenie sklerálneho rezervoáru

Vytvorenie sklerálneho rezervoáru s použitím laseru a aplikáciou Mitomycínu C.

 

 
Umiestnenie vopred vybraného ablačného vzoru na líniu limbu

Umiestnenie vopred vybraného ablačného vzoru na líniu limbu. Laserový lúč rýchlo skenuje, odstraňuje tenké vrstvy skléry až do odkrytia Schlemmovho kanála.

 

 
Umiestnenie vopred vybraného ablačného vzoru na líniu limbu

Perkolácia tekutiny cez neporušenú trabekulárnu sieťovinu.
 
 
Tenká vrstva zostáva neporušená

Tenká vrstva zostáva neporušená, zabráni sa prieniku do vnútra oka.
 
 
Zošitie laloka

Zošitie sklerálneho a spojovkového laloka.

 

 

Chirurgické informácie

Zníženie vnútroočného tlaku (VOT) je v súčasnosti jedinou liečebnou modalitou na zvládnutie glaukómu u pacientov s cieľom zastaviť ireverzibilnú stratu zorného poľa.

Chirurgická liečba je zvyčajne indikovaná pri nedostatočnom znížení vnútroočného tlaku a/alebo zhoršení glaukómovej neuropatie  pri progresii defektu zorného poľa, ak sa laserová trabekuloplastika alebo maximálne tolerovaná medikamentózna liečba ukázali ako nedostatočné.
 
Postup CLASS (CO2 laserom asistovaná  sklerektómia) je podobný filtračnej chirurgii glaukómu (trabekulektómii). Tieto dva postupy sa líšia hlavne tým, že pri postupe CLASS, po zdvihnutí sklerálneho laloka  zostávajúca skléra nad Schlemmovým kanálom a trabekulárnou sieťovinou je znášaná  CO2 laserovou sondou, kým komorová tekutina  nepresiakne cez celé vypreparované lôžko.
 
Akonáhle sa objaví presakovanie  z odkrytého Schlemmovho kanála a odhalí sa juxta-kanalikulárne trabekulum, rez sa automaticky zastaví. Je to spôsobené schopnosťou tekutiny absorbovať CO2 laser a zastaviť abláciu. Táto vlastnosť tekutiny  blokuje akýkoľvek prienik lasera do prednej komory, čím zabraňuje vnútroočným komplikáciám.

Laserová ablácia zameraná na Schlemmov kanál
Peritómia a povrchová disekcia sklerálneho laloka  siahajúca k čistej rohovke
Červený zameriavací lúč označuje a obmedzuje zónu laserovej ablácie distálne od limbu
Laserová ablácia zameraná na Schlemmov kanál
 

Červený zameriavací lúč označuje a obmedzuje zónu laserovej ablácie distálne od limbu
Červený zameriavací lúč označuje a obmedzuje zónu laserovej ablácie distálne od limbu
Šitie sklerálneho laloka a spojovky
Šitie sklerálneho laloka a spojovky
 

Zdroj: ioptima.com

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri