Prístrojové vybavenie

Prístrojové vybavenie

OCULUS MESOTEST II

OCULUS MESOTEST II

sme jediné refrakčné laserové centrum, ktoré disponuje s týmto prístrojom, ktorý slúži na dokonalejšie meranie ostrosti zraku.

MESOTEST II je prístroj na meranie ostrosti zraku za súmraku (za šera) a citlivosti na oslnenie. Vyšetrenie sa prevádza pomocou značiek rôzneho kontrastu. Tieto značky sú ponúknuté na pozadí s malou svetlosťou. Jas pozadia je 0,032 cd/m bez použitia oslnenia a 0,001 cd/m s oslnením. Toto zodpovedá jasu, ktorý pripadá do úvahy za súmraku alebo v noci. Ako skúšobná značka sa používa Landoltov prstenec podľa DIN 58220-T1. Zraková ostrosť pri malom jase klesá, preto sa používa stupeň vizusu 0,1. K dispozícii sú 4 rozdielne kontrastné stupne a to: 1:23/1:5/1:2,7/1:2. Kontrast znamená pomer jasu značky k jasu pozadia. Kontrastné stupne sú ponúknuté s oslnením a bez oslnenia. Vedľa testovacieho poľa je pod uhlom 3 zabudovaný zdroj oslnenia. Podľa nastaveného testu sa toto automaticky aktivuje. Oslnenie simuluje situáciu, ktorá vznikne u protiidúceho vozidla s naplno rozsvietenými reflektormi. Intenzita oslňujúceho svetla je 0,35 luxov. Mesotest II. má zabudované 3 sady mínus skiel. Tieto umožňujú stanovenie tzv. nočnej myopie. Týmto existuje možnosť túto nočnú myopiu kompenzovať. Obsluha Mesotest-u II. prebieha pomocou externej obslužnej jednotky osvieteným LCD- modulom. Obsluha sa dá realizovať i pomocou PC- so softwarovým modulom. Vyšetrenie zrakovej ostrosti za súmraku a citlivosti na oslnenie predstavuje dôležité doplnkové vyšetrenie ku skúške zrakovej ostrosti pri dennom svetle, špeciálne pre posúdenie spôsobilosti jazdy v tme. Tiež sa doporučuje ako pred a pooperačné vyšetrenie u pacientov s IOL (vnútroočná šošovka) a pacientov refrakčnej chirurgie, tiež pri predpise zafarbených okuliaroch skiel.


Pentacam®

PENTACAM ®

Pomáha presne opísať stav predného segmentu oka, t.j. časti oka od rohovky po sklovec. detailne zobrazí hrúbku rohovky, vytvorí mapu prednej aj zadnej plochy rohovky, komorový uhol, šošovku, ciliárne svalstvo a ďalšie. prístroj rmy ocUlUs nazvaný pentacam je unikátnou kombináciou presnej mechaniky, dokonalého softvéru a mohutného výpočtového výkonu. meranie prebieha rýchlo a bezkontaktne!
 

PENTACAM = 5 dôležitých funkcií:

  • Scheimpflugova kamera
  • 3D analyzátor prednej komory (napr. komorový uhol, hĺbka prednej komory oka, objem komory, atď.)
  • analyzátor zakalenie šošovky a rozsahu sivého zákalu (katarakty)
  • densitometrie topograf rohovky prednej aj zadnej plochy rohovky
  • celoplošná pachymetria (celoplošné meranie rohovky).ENDOTELOVÝ MIKROSKOP TOMEY

ENDOTELOVÝ MIKROSKOP TOMEY®

Dokáže odhaliť veľmi detailne stav spodnej vrstvy rohovky oka štruktúru a kvalitu tzv. endotelu. práve bunky endotelu sú zodpovedné za výživu rohovky oka a zabezpečenie jej transparentnosti. Vyšetrenie má veľký význam pred očnými operáciami napr. pred operáciou sivého zákalu, refrakčnou výmenou šošovky, implantáciou vnútroočnej šošovky či pred laserovým zákrokom. Ak je počet buniek níz- ky alebo majú nevhodnú štruktúru, lekár navrhne iné riešenie zákroku. tým predchádzame komplikáciám a zaisťujeme vašu bezpečnosť. Vyšetrenie na endotelovom mikroskope sa ďalej používa pri diagnostike vrodených vád rohovky tzv. dystrosou, ktoré sa prejavujú väčšinou až v dospelosti alebo aj v pokročilom veku. Vyšetrenie je bezkontaktné a trvá pár minút. Pre pacienta je úplne bezbolestné a nijako ho nezaťažuje. rohovku možno tiež chrániť a to najmä správnou životosprávou a obmedzením rizikových faktorov, medzi ktoré patrí fajčenie a pobyt v zafajčených miestnostiach, cukrovka, nebezpečné žiarenie, pobyt v klimatizovaných miestnostiach a zlé ovzdušie.


FUNDUSKAMERA: NIDEK AFC 230 / 210

FUNDUSKAMERA: NIDEK AFC 230 / 210

Nemydriatická funduskamera AFC-210 obsahuje všetky funkcie, potrebné pre jednoduché a rýchle získanie obrazu sietnice oka a jeho vyhodnotenie. Ku komfortu obsluhy prispieva hlavne automatické zaostrovanie na sietnicu. Prístroj umožňuje zachytávať aj stereosnímky a tiež vytvárať tzv. panoramatické snímky, zachytávajúce aj periférne oblasti sietnice. Umožňuje tiež robiť snímky predného segmentu oka. Použitý kvalitný fotoaparát sníma obrázky s veľmi vysokým rozlíšením, ktoré je možné pohodlne vyhodnocovať a editovať obslužným softvérom. Súčasťou softvéru je aj databáza pacientov, do ktorej je možné snímky prehľadne ukladať a podľa potreby v nej rýchlo vyhľadávať.

OCT retinálna tomografia

OCT RETINÁLNA TOMOGRAFIA

Skener sietnice so simultánnym OCT a SLO obrazom. Ďalšími atribútmi RS-3000 sú vysoká kvalita obrazu, dosiahnutá pokrokovou metódou redukcie šumu, vysoká rýchlosť skenovania (53 000 A-skenov/sek), 3-D obraz za 1,6 sek., jednoduchosť obsluhy - automatické zaostrovanie. Výkonný softvér, umožňujúci ukladanie zmeraných výsledkov a podrobnú analýzu zosnímaných obrázkov sietnice v šiestich vrstvách. Následné vyšetrenia s identickými parametrami umožňujú sledovanie a porovnávanie priebehu patologických zmien na sietnici.


TONOPACHY TM NT-530P Bezkontaktný tonometer s pachymetrom

TONOPACHY TM NT-530P

Bezkontaktný tonometer s pachymetrom.

Prístroj kombinuje meranie hrúbky rohovky a vnútroočného tlaku, to všetko bezkontaktne. Tonopachy ihneď po meraní vypočíta skorigovaný vnútroočný tlak s ohľadom na hrúbku rohovky. Prístroj disponuje 3D (trojrozmerná - v osiach x, y, z) automatickou lokalizáciou meraného oka, automatickou reguláciou intenzity vyfukovaného prúdu vzduchu, elektricky ovládanou bradovou opierkou, vstavanou tlačiareňou a výklopným, farebným LCD displejom. Vyšetrenie je veľmi rýchle a pohodlné, tak ako pre vyšetrujúceho, tak i pre pacienta.


Kontakt

Objednajte sa bezplatne na konzultáciu

+421 918 997 473
Bratislava
(objednávky na predoperačné vyšetrenia)

+421 911 546 064
Bratislava
(pooperačné kontroly a ambulancia)

+421 917 915 380
Banská Bystrica

+421 911 125 771
Skalica

Online objednávka

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka 2020 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri