Prístrojové vybavenie

Prístrojové vybavenie

OCULUS MESOTEST II

OCULUS MESOTEST II

sme jediné refrakčné laserové centrum, ktoré disponuje s týmto prístrojom, ktorý slúži na dokonalejšie meranie ostrosti zraku.

MESOTEST II je prístroj na meranie ostrosti zraku za súmraku (za šera) a citlivosti na oslnenie. Vyšetrenie sa prevádza pomocou značiek rôzneho kontrastu. Tieto značky sú ponúknuté na pozadí s malou svetlosťou. Jas pozadia je 0,032 cd/m bez použitia oslnenia a 0,001 cd/m s oslnením. Toto zodpovedá jasu, ktorý pripadá do úvahy za súmraku alebo v noci. Ako skúšobná značka sa používa Landoltov prstenec podľa DIN 58220-T1. Zraková ostrosť pri malom jase klesá, preto sa používa stupeň vizusu 0,1. K dispozícii sú 4 rozdielne kontrastné stupne a to: 1:23/1:5/1:2,7/1:2. Kontrast znamená pomer jasu značky k jasu pozadia. Kontrastné stupne sú ponúknuté s oslnením a bez oslnenia. Vedľa testovacieho poľa je pod uhlom 3 zabudovaný zdroj oslnenia. Podľa nastaveného testu sa toto automaticky aktivuje. Oslnenie simuluje situáciu, ktorá vznikne u protiidúceho vozidla s naplno rozsvietenými reflektormi. Intenzita oslňujúceho svetla je 0,35 luxov. Mesotest II. má zabudované 3 sady mínus skiel. Tieto umožňujú stanovenie tzv. nočnej myopie. Týmto existuje možnosť túto nočnú myopiu kompenzovať. Obsluha Mesotest-u II. prebieha pomocou externej obslužnej jednotky osvieteným LCD- modulom. Obsluha sa dá realizovať i pomocou PC- so softwarovým modulom. Vyšetrenie zrakovej ostrosti za súmraku a citlivosti na oslnenie predstavuje dôležité doplnkové vyšetrenie ku skúške zrakovej ostrosti pri dennom svetle, špeciálne pre posúdenie spôsobilosti jazdy v tme. Tiež sa doporučuje ako pred a pooperačné vyšetrenie u pacientov s IOL (vnútroočná šošovka) a pacientov refrakčnej chirurgie, tiež pri predpise zafarbených okuliaroch skiel.


Pentacam®

PENTACAM ®

Pomáha presne opísať stav predného segmentu oka, t.j. časti oka od rohovky po sklovec. detailne zobrazí hrúbku rohovky, vytvorí mapu prednej aj zadnej plochy rohovky, komorový uhol, šošovku, ciliárne svalstvo a ďalšie. prístroj rmy ocUlUs nazvaný pentacam je unikátnou kombináciou presnej mechaniky, dokonalého softvéru a mohutného výpočtového výkonu. meranie prebieha rýchlo a bezkontaktne!
 

PENTACAM = 5 dôležitých funkcií:

  • Scheimpflugova kamera
  • 3D analyzátor prednej komory (napr. komorový uhol, hĺbka prednej komory oka, objem komory, atď.)
  • analyzátor zakalenie šošovky a rozsahu sivého zákalu (katarakty)
  • densitometrie topograf rohovky prednej aj zadnej plochy rohovky
  • celoplošná pachymetria (celoplošné meranie rohovky).ENDOTELOVÝ MIKROSKOP TOMEY

ENDOTELOVÝ MIKROSKOP TOMEY®

Dokáže odhaliť veľmi detailne stav spodnej vrstvy rohovky oka štruktúru a kvalitu tzv. endotelu. práve bunky endotelu sú zodpovedné za výživu rohovky oka a zabezpečenie jej transparentnosti. Vyšetrenie má veľký význam pred očnými operáciami napr. pred operáciou sivého zákalu, refrakčnou výmenou šošovky, implantáciou vnútroočnej šošovky či pred laserovým zákrokom. Ak je počet buniek níz- ky alebo majú nevhodnú štruktúru, lekár navrhne iné riešenie zákroku. tým predchádzame komplikáciám a zaisťujeme vašu bezpečnosť. Vyšetrenie na endotelovom mikroskope sa ďalej používa pri diagnostike vrodených vád rohovky tzv. dystrosou, ktoré sa prejavujú väčšinou až v dospelosti alebo aj v pokročilom veku. Vyšetrenie je bezkontaktné a trvá pár minút. Pre pacienta je úplne bezbolestné a nijako ho nezaťažuje. rohovku možno tiež chrániť a to najmä správnou životosprávou a obmedzením rizikových faktorov, medzi ktoré patrí fajčenie a pobyt v zafajčených miestnostiach, cukrovka, nebezpečné žiarenie, pobyt v klimatizovaných miestnostiach a zlé ovzdušie.


FUNDUSKAMERA: NIDEK AFC 230 / 210

FUNDUSKAMERA: NIDEK AFC 230 / 210

Nemydriatická funduskamera AFC-210 obsahuje všetky funkcie, potrebné pre jednoduché a rýchle získanie obrazu sietnice oka a jeho vyhodnotenie. Ku komfortu obsluhy prispieva hlavne automatické zaostrovanie na sietnicu. Prístroj umožňuje zachytávať aj stereosnímky a tiež vytvárať tzv. panoramatické snímky, zachytávajúce aj periférne oblasti sietnice. Umožňuje tiež robiť snímky predného segmentu oka. Použitý kvalitný fotoaparát sníma obrázky s veľmi vysokým rozlíšením, ktoré je možné pohodlne vyhodnocovať a editovať obslužným softvérom. Súčasťou softvéru je aj databáza pacientov, do ktorej je možné snímky prehľadne ukladať a podľa potreby v nej rýchlo vyhľadávať.

OCT retinálna tomografia

OCT RETINÁLNA TOMOGRAFIA

Skener sietnice so simultánnym OCT a SLO obrazom. Ďalšími atribútmi RS-3000 sú vysoká kvalita obrazu, dosiahnutá pokrokovou metódou redukcie šumu, vysoká rýchlosť skenovania (53 000 A-skenov/sek), 3-D obraz za 1,6 sek., jednoduchosť obsluhy - automatické zaostrovanie. Výkonný softvér, umožňujúci ukladanie zmeraných výsledkov a podrobnú analýzu zosnímaných obrázkov sietnice v šiestich vrstvách. Následné vyšetrenia s identickými parametrami umožňujú sledovanie a porovnávanie priebehu patologických zmien na sietnici.


TONOPACHY TM NT-530P Bezkontaktný tonometer s pachymetrom

TONOPACHY TM NT-530P

Bezkontaktný tonometer s pachymetrom.

Prístroj kombinuje meranie hrúbky rohovky a vnútroočného tlaku, to všetko bezkontaktne. Tonopachy ihneď po meraní vypočíta skorigovaný vnútroočný tlak s ohľadom na hrúbku rohovky. Prístroj disponuje 3D (trojrozmerná - v osiach x, y, z) automatickou lokalizáciou meraného oka, automatickou reguláciou intenzity vyfukovaného prúdu vzduchu, elektricky ovládanou bradovou opierkou, vstavanou tlačiareňou a výklopným, farebným LCD displejom. Vyšetrenie je veľmi rýchle a pohodlné, tak ako pre vyšetrujúceho, tak i pre pacienta.


Kontakt

Objednajte sa bezplatne na konzultáciu

BRATISLAVA
+421 918 997 473
(objednávky na predoperačné vyšetrenia)

+421 911 546 064
(pooperačné kontroly a ambulancia)

BANSKÁ BYSTRICA
+421 917 915 380

KOŠICE
+421 911 364 429
Online objednávka

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri