Blog

aktuality z iClinic

Poznáte najrozšírenejšie poruchy zraku?

Od Redakcia - Medicínsky recenzent: MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH
Poznáte najrozšírenejšie poruchy zraku?

Najčastejšie poruchy zraku, respektíve očí, nazývame refrakčné chyby oka. Tieto chyby sú dioptrické, teda ovplyvňujú naše videnie. Korigujú sa invazívnymi chirurgickými operáciami, laserovými operáciami alebo korekčnými pomôckami - dioptrickými okuliarmi a kontaktnými šošovkami. Najznámejšie a najrozšírenejšie refrakčné chyby oka sú ďalekozrakosť, krátkozrakosť a astigmatizmus.


Ďalekozrakosť

Ďalekozrakosť, odborne tiež hypermetropia alebo hyperopia, sa prejavuje zhoršeným videním na krátke vzdialenosti. Lúče svetla, ktoré dopadajú na rohovku oka, sa zbiehajú za sietnicou, kde tvoria ohnisko. Pre korekciu tejto vady zraku je potrebné posunúť ohnisko smerom dopredu, na čo slúžia dioptrie s plusovými hodnotami.
 
Ďalekozrakosť sa na bežných prehliadkach u všeobecných lekárov zisťuje len ťažko, keďže ide o očnú vadu, ktorá ovplyvňuje videnie predmetov na blízko. Preto je nutné podstúpiť vyšetrenie u špecializovaného lekára. Táto refrakčná chyba sa koriguje v prípade nižších dioptrií okuliarmi na čítanie, konvexnými šošovkami, prípadne operačným zákrokom.
 
MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH hlavný očný lekár v iClinic vraví, že: „ľudia trpiaci hypermetropiou sú náchylnejší aj na presbyopiu - vetchozrakosť, ktorá sa vyznačuje zhoršenou schopnosťou zaostriť na veľmi krátke vzdialenosti.“
 

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť, odborne nazývaná myopia, je najčastejšou refrakčnou chybou oka, pri ktorej sa lúče svetla lámu pred sietnicou a vytvárajú tak nejasný obraz. Krátkozraký človek vidí predmety v jeho blízkosti ostro, no vzdialenejšie predmety mu podľa stupňa refrakčnej chyby robí ťažkosti rozpoznať. Krátkozrakosť je možné zistiť aj na bežných lekárskych prehliadkach, keďže sa väčšinou pacienti podrobujú testom so svetelnou tabuľou, ktorá je od nich vzdialená niekoľko metrov.
 
Myopiu je možné zaradiť medzi detské choroby. Trpí ňou síce len jedno percento novorodencov, ale po začatí školskej dochádzky počet detí s myopiou prudko rastie a v súčasnosti ňou trpí každý piaty dospelý človek. Napriek tomu, že genetika je jedným z rizikových faktorov krátkozrakosti, v posledných rokoch sa podstatne väčším problémom na Slovensku, ako aj v ďalších rozvinutých krajinách, stal súčasný životný štýl. Deti berú do ruky mobily a tablety príliš skoro a pri televízoroch dokážu presedieť celé hodiny.
 
Ďalším negatívnym javom je, že deti aj dospelí, majú vo všeobecnosti podstatne menej pohybu a oveľa menej času trávia v exteriéri. To má za následok, že si náš zrak prispôsobujeme na pozeranie na blízke predmety a schopnosť zaostrovať do diaľky sa následne vyvíja nedostatočne.

Laserová operácia vyrieši zrakovú vadu natrvalo


Na vzniku krátkozrakosti sa v najväčšej miere podieľa dedičnosť, no spôsobujú ju aj disproporcie vzniknuté pri vývoji oka či nesprávny životný štýl. Myopia sa koriguje dioptrickými okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami s mínusovými dioptriami. Tie korigujú očnú vadu tým, že posúvajú ohnisko videnia smerom dozadu. Jediným zaručeným spôsobom ako sa zbaviť krátkozrakosti natrvalo je laserová operácia očí.

Astigmatizmus

 
Častá refrakčná chyba oka, astigmatizmus, sa prejavuje tým, že časť obrazu, ktorý vidíme, je rozmazaná a nejasná. Povrch rohovky je v porovnaní so zdravým okom viac zakrivený v jednej rovine ako v druhej, kvôli čomu sa dopadajúce svetlo lomí na miestach s odlišným zakrivením inak a ovplyvňuje tým obraz, ktorý vzniká.
 
Hlavnými symptómami astigmatizmu je zahmlený, nejasný či skreslený obraz. Okuliare, respektíve šošovky, ktoré sa využívajú pre korigovanie astigmatizmu, majú takzvaný cylinder pre lámanie svetla a nazývajú sa tórické. Najvhodnejšou očnou pomôckou pri astigmatizme sú kontaktné šošovky, avšak odstrániť astigmatizmus je možné len laserovou operáciou. Medzi najobľúbenejšie metódy laserových operácií, ktorými je možné zbaviť sa astigmatizmu, patrí napríklad revolučná, bezbolestná, metóda tretej generácie ReLEx SMILE 3D.
 

Vetchozrakosť

 
Vetchozrakosť, nazývaná odborne presbyopia, je častým fenoménom ľudí po 40. až 45. roku života. Súvisí s prirodzeným opotrebovaním očnej šošovky. Zhoršená schopnosť jej akomodácie má za následok, že oko nemôže zaostriť na veľmi blízke predmety. Človek sa s cieľom prečítania textu snaží dostať displej telefónu či knihu čo najďalej od očí, jeho ruky sú mu však častokrát „krátke,“  z čoho pramení názov syndróm krátkych rúk. Blízkosť akomodačného bodu sa postupne vzďaľuje od očí smerom von z 20 cm vo veku 40 rokov na 30 cm vo veku 45 rokov a 40 cm vo veku 50 rokov.
 
Presbyopia nie je totožným zdravotným stavom s ďalekozrakosťou, no veľmi často prepukne práve u ľudí, ktorí už ďalekozrakosťou trpia. Nekorigovaná presbyopia sa vyvíja až do 60. roku života, kedy sa stav pacienta väčšinou ustáli a už sa nezhoršuje. Ak pociťujete symptómy presbyopie a robí vám problémy prečítať text vo vzdialenosti, ktorá vám voľakedy nerobila ťažkosti, poraďte sa so svojím očným lekárom o možných riešeniach.
 
Vetchozrakosť je možné riešiť okuliarmi na čítanie, ale aj operačnými metódami, ktoré nahradia pôvodnú šošovku za umelú. Výmenou šošovky je zároveň možné riešiť aj iné refrakčné očné vady a eliminovať riziko vzniku šedého zákalu.
 
Okrem refrakčných chýb očí sú veľmi rozšírené aj ochorenia zraku, ktoré nesúvisia len s lámavosťou svetla na sietnici. Patria medzi sivý zákal a zelený zákal.
 

Šedý zákal

 
Šedý zákal, ľudovo tiež sivý zákal, odborne katarakta, je vekom podmienené očné ochorenie. Spôsobuje ho starnutie šošovky, preto je veľmi bežným ochorením u pacientov nad 65 rokov. Prejavuje sa zakalením šošovky a dovtedy priehľadná šošovka nadobúda sivastý odtieň. V prípade neliečenia môže spôsobiť slepotu. Práve katarakta je najčastejším ochorením zapríčiňujúcim slepotu vo svete. Treba však zároveň dodať, že slepota spôsobená kataraktou sa týka najmä menej rozvinutých a chudobných krajín, v ktorých ľudia nemajú prostriedky na operáciu, prípadne v ktorých sa nenachádzajú kliniky, ktoré by šedý zákal vedeli odstrániť.
 
Špecifikom šedého zákalu je, že aj ak vediete skutočne ukážkový životný štýl, vyhnúť sa mu nemusíte. Nepriamo však môžete znížiť riziko jeho vzniku, keďže vyváženou stravou s dostatočným prísunom vitamínov a minerálov, pravidelným pohybom, životom bez cigariet či bez nadmerného požívania alkoholu sa chránite pred vznikom iných ochorení, ktoré môžu mať následne vplyv aj na vznik šedého zákalu. Typickým príkladom je cukrovka, ktorá býva priamou príčinou vzniku šedého zákalu.

Medzi príznaky sivého zákalu radíme okrem viditeľných zmien šošovky najmä poruchy zraku spočívajúce v nejasnom, zahmlenom, neostrom a dvojitom či trojitom videní.

Liečba katarakty


Aktuálne je liečba šedého zákalu obmedzená len na operačný zákrok, nakoľko účinný liek na jej vyliečenie zatiaľ neexistuje. Podstatou operácie je výmena starej šošovky za novú – umelú. Operácia katarakty je v našich klinikách úplne bežným a maximálne bezpečným zákrokom. Niektoré metódy operácie šedého zákalu sú hradené zdravotnými poisťovňami, za iné sa dopláca.
 

Zelený zákal

 
Zelený zákal, odborne glaukóm, je vážne očné ochorenie, pri ktorom odumiera zrakový nerv, ktorého úlohou je prenášať obrazové informácie z oka do mozgu. Po šedom zákale je druhým najčastejším očným ochorením spôsobujúcim nezvratnú slepotu. Glaukóm sa môže v oku vyvíjať roky bez akýchkoľvek príznakov. Odhaliť ho v raných štádiách môže len kompletné očné vyšetrenie, pravidelné očné prehliadky sú preto veľmi dôležitým základom úspešnej prevencie.

Rozlišujeme dve hlavné formy zeleného zákalu. Primárny glaukóm, ktorý môže byť s otvoreným alebo uzavretým uhlom a sekundárny glaukóm, ktorý vzniká následkom iného ochorenia.

Rizikové faktory a možnosti liečby zeleného zákalu


Najväčšie riziko pre vznik zeleného zákalu predstavuje vek, známe sú však aj ďalšie faktory ako dedičnosť, nízky tlak, syndróm studených nôh, migréna, fajčenie, užívanie kortikoidov, cukrovka či vaskulárne ochorenia. Prejaviť sa však môže aj po úraze oka.

Za hlavný dôvod vzniku zeleného zákalu sa považuje vysoký vnútroočný tlak a liečba glaukómu sa primárne sústreďuje na jeho zníženie. V raných štádiách sa glaukóm lieči najmä očnými kvapkami, ktoré znižujú očný tlak. Ak kvapky nepomôžu, druhou možnosťou je podstúpiť trabekulektómiu alebo selektívnu laserovú trabekuloplastiku, ktorých cieľom je taktiež uvoľnenie odtokových ciest. Poslednou možnosťou je chirurgický zákrok prebiehajúci v lokálnej anestézii, pri ktorom sa vytvorí umelé spojenie medzi vnútrom oka a podspojivkovým priestorom, kam bude odtekať očný mok.
V prípade sekundárneho glaukómu sa liečba sústreďuje na odstránenie primárneho ochorenia, po jeho vyliečení vo väčšine prípadov zmizne aj zelený zákal.
 

Poruchy oka spôsobené zápalmi oka

 
Zápaly oka spôsobené baktériami alebo vírusovými ochoreniami sú bežné najmä v detských kolektívoch, kde sa kvôli svojej infekčnosti rýchlo šíria. Ohrozenou skupinou sú aj alergici, na ktorých vplývajú baktérie a vírusy v dôsledku oslabenej imunity výraznejšie. Zároveň si pacient počas alergií  často šúcha či pretiera mimovoľne oči, čo opäť zvyšuje riziko prenosu baktérií či vírusov cez nečisté ruky do oka.
 
Zápal oka okrem nepríjemných pocitov, svrbenia a škriabania, môže spôsobovať aj poruchy zraku. Často býva príčinou zahmleného či nejasného videnia. Problém väčšinou vyriešia antibiotiká alebo antiseptiká v podobe kvapiek, tabletiek alebo mastí.
 

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka patrí medzi najčastejšie ochorenia očí. Trpí ním viac ako 15 % svetovej populácie, radenie medzi civilizačné ochorenia tretieho tisícročia je preto úplne na mieste. Väčšinou ovplyvňuje „len“ kvalitu života, výnimočne však môže byť aj príčinou slepoty. Ochorenie spôsobuje nedostatočná tvorba sĺz alebo ich kvalita.
 
Syndróm sa prejavuje pálením a dráždením očí, zhoršeným videním, únavou očí či potrebou častejšieho žmurkania. Paradoxne však môže byť prejavom syndrómu aj nadmerné slzenie.
 
Na vznik suchého oka môže pôsobiť viacero faktorov. Medzi najčastejšie patria:
  • vek
  • zlá životospráva
  • prostredie, v ktorom sa človek dlhodobo zdržiava – suchý vzduch, klimatizácia, prievan, zadymené priestory
  • častá a dlhá práca s počítačom, sledovanie TV
  • dlhé šoférovanie
  • práca, učenie sa či čítanie pri nedostatočnom
  • celkové ochorenia ako cukrovka, autoimunitné ochorenia, reumatická artritída
  • prekonané úrazy a zápaly oka

Oddych, špeciálne kvapky či umelé slzy sú najčastejším spôsobom, ako sa syndrómu suchého oka dokáže pacient zbaviť.
 
Máte pocit, že sa niektoré z uvedených symptómov najčastejších očných chýb a ochorení týkajú aj vašich očí? Neváhajte a ozvite sa nám čím skôr. V prípade diagnostiky a následnej liečby platí, že čím skôr sa očná vada či ochorenie zraku identifikuje, tým ľahšie ho je odstrániť.
 

Medicínsky recenzent

MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH
MUDr. Ivo Ďurkovič, MPHOftalmológ, špecialista na laserovú refrakčnú chirurgiu, optiku, optometriu
Páčil sa Vám článok? Podporte ho!Zdielať článok na Facebooku
 
 

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri